banner ggz

Webinars Innovatie in de GGZ

Samen met GGZ-professionals zien we het als onze missie om de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Steeds meer zorgprofessionals dragen bij aan deze missie, bijvoorbeeld door het behandelproces anders in te richten of door te innoveren met digitale vormen van zorg. We zien kansen om deze initiatieven breder onder de aandacht te brengen, zodat cliënten en behandelaren ook op andere plekken in het land de meerwaarde kunnen ervaren.

Ook in 2024 organiseren we weer innovatiewebinars. Dit keer in de maanden mei en juni.
Deze vinden plaats op de laatste donderdag van de maand van 16.00 tot 17.15 uur.

Kijk onderaan de pagina de webinars van 2022 en 2023 terug.

Inspireren en van elkaar leren, want samen bereiken we meer!

Tijdens de webinars presenteren zorgprofessionals hun vernieuwende initiatief en de route naar implementatie. Welke aanpassingen in de organisatie of systemen zijn nodig geweest en welke inzichten zijn opgedaan? In het programma hieronder kondigen we de webinars met steeds twee vernieuwende praktijkvoorbeelden aan.

Programma webinars 2024

De webinarreeks 2023 is afgerond. Graag zien we jullie terug tijdens de webinars in 2024. In mei en juni organiseren we de laatste donderdag van de maand een webinar met 2 thema's.

Programma 2024

Datum

Tijd

Thema's

Aanmeldlink

30 mei 2024 16.00 - 17.15 

1. Digitale poli en landelijk netwerk

2. Complexe medicatie in de monodisciplinaire GGZ

Aanmelden webinar
27 juni 2024 16.00 - 17.15 

1. Master Mind – leren omgaan met cognitieve beperkingen

2. Intensieve behandeling angst en dwang

Aanmelden webinar


Thema's webinar 30 mei
Complexe medicatie in de monodisciplinaire GGZ

Cliënten met chronische psychische klachten en medicatiegebruik worden vaak langdurig in de multidisciplinaire GGZ behandeld. Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk. Voor cliënten met een stabiel toestandsbeeld volstaat vaak een lichtere vorm van zorg. In dit webinar vertelt Thijs Beckers van MET GGZ over de werkwijze die zij hebben ontwikkeld, waarbij cliënten de behandeling kunnen voortzetten in de monodisciplinaire GGZ of bij de huisarts.

In de monodisciplinaire GGZ vindt somatische screening en medicatiebegeleiding plaats. Daarbij wordt de gezondheid van cliënten gemonitord, en wordt de mogelijkheid geboden om eventuele bijwerkingen van medicatie te bespreken. Indien nodig kan de behandelaar de medicatie aanpassen. Door deze werkwijze wordt schaarse capaciteit van zorgprofessionals vrijgespeeld, waardoor meer cliënten kunnen worden geholpen. '

Digitale poli en landelijk netwerk

Carlos Croes vertelt over de digitale poli van GGZ Centraal, waar meer dan 1000 cliënten met een complexe zorgvraag middels een hoog intensieve, kortdurende zijn behandeld. De zorg is volledig digitaal, multidisciplinair, landelijk en is strak gepland binnen drie maanden. Hierdoor kunnen meer cliënten in kortere tijd worden behandeld, ten opzichte van ambulante face-to-face teams. Cliënten sluiten de behandeling af met een hoge waardering (met een gemiddeld rapportcijfer van 8.7), ook laten de gemeten behandelresultaten een positief beeld zien. De digitale poli is onderdeel van een digitaal netwerk van zorgaanbieders, waar cliënten onderling kunnen worden doorverwezen, om zo snel mogelijk een passende behandeling te kunnen bieden. Vanuit GGZ Centraal wordt ook met online crisiszorg gestart en daarmee lopen ze voorop de ontwikkeling naar een landelijke volledige digitale GGZ.

Thema's webinar 27 juni

MasterMind - leren omgaan met cognitieve beperkingen

Het verbeteren van de inzet van cognitieve strategieën bevordert het herstel bij een psychische kwetsbaarheid. Master Mind is een cognitieve strategietraining waarbij cliënten, na cognitieve screening, leren om hun cognitieve klachten beter te hanteren binnen hun eigen leefomgeving.

Master Mind is een groepsbehandeling die wordt ondersteund met eHealth toepassingen. De praktijkgerichte benadering helpt deelnemers om makkelijker met alledaagse situaties om te gaan en vergroot de self-efficacy en mogelijkheden tot participatie.

Anke Loijen, klinisch neuropsycholoog werkzaam bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie (Vincent van Gogh), gaat nader toelichten waarom het belangrijk is dat cliënt en behandelaar beter inzicht in het leervermogen van de cliënt krijgen en welke behandeling bij cognitieve tekorten kan worden ingezet. Door het vergroten van inzicht in de leerbaarheid, kan overvraging worden voorkomen en het herstel worden bevorderd.

Intensieve behandeling angst en dwang

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) met exposure is voor angst- en dwangstoornis de eerste keuze behandeling. Deze behandeling is niet voor alle cliënten haalbaar en effectief. Voorheen werd daarom vaak overgegaan op een (deeltijd) klinische behandeling of behandeling met medicijnen. Vaak langdurige behandelingen, die veel vragen van cliënt en zorgprofessional.

Pro Persona heeft een alternatief opgezet: de kortdurende intensieve exposure therapie. In dit webinar vertelt Mirjam Kampman over deze ambulante behandeling van 4-8 dagen, gevolgd door vier wekelijkse sessies. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving van de cliënt, zodat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. Het resultaat is dat cliënten op kortere termijn verlichting van hun klachten ervaren.

Laat u inspireren en bekijk alle eerdere webinars terug.

Webinars 2023

Kortdurende intensieve traumabehandeling

Pro Persona

Kortdurende intensieve traumabehandeling

Psytrec

EMDR-therapie met VR-brillen

Casuïstiekoverleg huisartsen met monodisciplinaire GGZ

Het Potentieel Pakken

Herstelondersteunende verlofbegeleiding met nachtverlof

Digitale poli voor multidisciplinaire GGZ

Webinars 2022

Telescreen

Transfertafel

24/7 zorg op afstand

Online EMDR

Fit op Weg poli

Veiligheid in de langdurige GGZ

Stress Autism Mate (SAM)

Stabiele cliënten met complexe medicatie

Behandelmanagement

Leefstijl in de klinische GGZ

Versnelde behandellijn

Digitale verslavingszorg

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam