Niet-gecontracteerde zorg

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. Niet-gecontracteerde zorg kan op verschillende manieren gedeclareerd worden. De afhandeling van declaraties van niet-gecontracteerde zorg wijkt iets af van declaraties van gecontracteerde zorg. 

 Declareren niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg kunt u op 2 manieren declareren: 

 • U geeft uw patiënt (onze verzekerde) de restitutienota (factuur) mee. Uw patiënt maakt dan de gemaakte zorgkosten aan u over en declareert daarna de nota bij ons. Bij recht op vergoeding maken we het bedrag over aan onze verzekerde. Op de pagina 'Een correcte restitutienota' vindt u de minimale eisen waaraan uw nota moet voldoen. 
 • U kunt zelf declareren via VECOZO. Hieraan zijn wel verschillende voorwaarden verbonden. Deze vindt u op deze pagina.

 Voorwaarden rechtstreeks declareren

Rechtstreeks declareren is als niet-gecontracteerde zorgaanbieder alleen mogelijk wanneer u aan de 3 daaraan gestelde voorwaarden voldoet.

 • Onberispelijk gedrag van u en uw organisatie
 • De declaratie is voor verslavingszorg, zorg rondom eetstoornissen of het jaartotaal van uw declaraties valt onder de omzetdrempel van €200.000
 • U heeft een schriftelijke instemming in uw eigen administratie waarin de cliënt akkoord geeft dat u namens hem of haar declareert

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u een directe declaratie bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan.

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u van ons een uitbetaling of een afwijzing.

Uitbetaling

 • Declaraties van niet-gecontracteerde zorg worden verwerkt en uitbetaald binnen 30 dagen vanaf de ontvangstdatum.
 • Declareert u behandelingen waarbij er sprake is van een eigen risico dat door de verzekerde betaald moet worden? Wij betalen dit bedrag aan u. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een factuur voor het betalen van het eigen risico.
 • Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Naar aanleiding van controles kunnen wij bedragen die al zijn uitbetaald weer terugvorderen of verrekenen met nieuwe declaraties.
 • Geleverde zorg wordt voor verzekerden met een combinatiepolis tot een maximaal bedrag vergoed en uitbetaald. De maximale bedragen zijn afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. De verschillende lijsten maximale vergoedingen vindt u op onze Algemene informatie pagina.     

 Zo informeren wij uw patiënt(e)

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam