Wachttijdreductie

Een lange wachttijd botst met het streven naar toegankelijke zorg. Als zorgverzekeraar helpen wij graag de wachttijd voor onze verzekerden zo kort mogelijk te houden. Daarvoor kan onze verzekerde wachtlijstbemiddeling aanvragen.

Samen houden we de wachtlijsten zo kort mogelijk

Cliënten willen graag weten waar zij aan toe zijn. Samen zorgen we ervoor dat de wachttijden in de GGZ zo kort mogelijk blijven. Zodat alle cliënten de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

Wat kunt u doen?

 • Maak de wachttijden voor behandelingen inzichtelijk op uw website en actualiseer dit maandelijks
 • Lever maandelijks informatie over de wachttijden aan bij Zorgbeeldportaal 

Wat doen wij?

 • Om de wachttijden te verkorten maken wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen over de aanpak van wachtlijsten
 • Moeten patiënten toch onverhoopt lang op hun behandeling wachten? Dan staan wij klaar met wachtlijstbemiddeling

 Wachttijdreductie in GGZ door inzet op zinnige zorg

Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdreductie binnen de GGZ.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Onze Zorgadviseurs van Wachtlijstbemiddeling helpen graag om de wachttijd te verkorten. In 7 van de 10 gevallen vinden zij een zorgaanbieder waar uw cliënt eerder geholpen wordt. Meer hierover leest u op op onze website
 • Bent u digitaal gecontracteerd en komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam