Zinnige zorg in de GGZ

De wachtlijsten in de GGZ zijn lang en de vraag naar zorg neemt toe. Samen met zorgaanbieders streven we naar toegankelijke en toekomstbestendige GGZ-zorg. Dit doen we door initiatieven te stimuleren die bijvoorbeeld bijdragen aan goede netwerksamenwerking, het verkorten van de wachtlijsten of het sneller verlichten van klachten. Zo werken we samen aan zinnige zorg.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan de toegankelijkheid van de GGZ en zorgen voor kwalitatief goede zorg. Denk bijvoorbeeld aan innovaties waarin behandelingen worden versterkt met digitale vormen van zorg of door screening- en triageprocessen slimmer in te richten. Als zorgaanbieder weet u het beste welke initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

Webinars: Innovatie in de GGZ

Tijdens de webinars presenteren zorgprofessionals hun vernieuwende initiatief en de route naar implementatie. Zo kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren, en de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Aanmelden voor een webinar of eerdere webinars terugkijken?

 Uitgelicht: Digitale poli voor multidisciplinaire GGZ

GGZ Oost-Brabant laat met de digitale poli zien dat online behandelaanbod voor de complexe zorgvragen werkt. De digitale poli is net zo effectief als fysieke behandeling en heeft kortere behandeltrajecten. Daarnaast heeft de poli een veel kortere wachttijd en kunnen cliënten werken aan herstel in hun eigen omgeving, zonder wachtkamers en reistijd.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de GGZ? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam