Cessieverbod en strikter betaalbeleid voor niet gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ

03-07-2019
Met ingang van 1 januari 2020 voeren wij een cessieverbod in binnen de GGZ en is rechtstreeks declareren (via VECOZO) alleen mogelijk wanneer u aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Dit betekent ook dat er vanaf 2020 strikter betaalbeleid geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Grip op kwaliteit en betaalbaarheid

VGZ streeft ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze verzekerden. Ook hebben we de wettelijke en maatschappelijke taak om de doelmatigheid van de zorg te garanderen en de kosten van administratie en onze eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. Daarom voeren we per 1 januari 2020 het cessieverbod in met een strikter betaalbeleid.

Wat betekent dit voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en cliënten?

Met het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het betekent ook dat wij strikter betaalbeleid hanteren waardoor niet-gecontracteerde aanbieders behandelingen gestart vanaf 1 januari 2020 niet meer rechtstreeks bij VGZ kunnen declareren, tenzij er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Voor de niet-gecontracteerde GGZ zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde voorwaarden verandert er weinig, declaraties kunnen gewoon (via VECOZO) worden ingediend.

Geen gevolgen voor gecontracteerde zorgaanbieders

Voor gecontracteerde zorgaanbieders wijzigt er niets: zij kunnen in 2020 direct bij ons declareren en ontvangen rechtstreeks betalingen van ons. Lees alle informatie en voordelen over onze overeenkomsten.

Wilt u meer informatie over deze wijziging? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam