8983

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Declaratie betreft geen Zvw-zorg (Zorgverzekeringswet)

 

Tips & adviezen:

Controleer of uw patiënt, de verzekerde in een WLZ-instelling (Wet langdurige zorg) verblijft. Als dit het geval is, dan dient u de declaratie in bij de Wlz-instelling waar de patiënt verblijft. Op de afrekenspecificatie (PDF) kunt u op basis van de AGB-code terugvinden om welke WLZ-instelling het gaat. Wanneer de instelling de opname-indicatie wijzigt, worden uw declaraties automatisch door ons gecorrigeerd. Houdt u rekening met 8 weken doorlooptijd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KNMP of raadpleeg de WLZ-raadpleegfunctie op de website van VECOZO.

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam