Geneesmiddelentekort en medicijnwissel

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. We begrijpen dat medicijnwissels zowel voor de patiënt als voor de apothekers grote impact kunnen hebben. Ook wij zijn bezorgd over de tekorten en doen er, binnen onze mogelijkheid, alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat wij doen om medicijnwissels tegen te gaan

Om medicijnwissels tegen te gaan hebben we onderstaande punten opgenomen in ons preferentiebeleid.

 • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddel (CBG) toets geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt vervolgens vast welke geneesmiddelen er onderling vervangbaar zijn. Alleen die medicijnen kunnen wij opnemen in ons preferentiebeleid. Daarnaast kijken wij naar de de biedingen van de leveranciers. Die moeten minimaal 20% lager zijn dan het huidige preferente merk.
 • Wij wijzen de preferente geneesmiddelen aan voor een periode van minimaal 2 jaar. Bij ongeveer 50% van de geneesmiddelen wordt dit verlengd met nog een periode van 2 jaar. En bij ruim 30% hiervan hebben wij afgelopen jaar een hogere prijs geaccepteerd om de aanwijzing van preferente middelen zo constant mogelijk te houden. Hiermee proberen we medicijnwissels zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Elke week monitoren wij de leverbaarheid van de preferente geneesmiddelen. Voorzien wij problemen? Dan informeren wij de leverancier en proberen we samen tot een oplossing te komen.
 • Is een preferent middel niet leverbaar? Dan stellen wij de volgende voorwaarden:
  • De leverancier meldt dit op tijd aan het CBG en aan ons
  • Is een middel voor langere tijd niet leverbaar? Dan wordt deze verwijderd uit de preferente lijst. Het is mogelijk dat de leverancier een alternatief aandraagt. Dit alternatief is dan de rest van het jaar het preferente middel.
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen wij een boete opleggen aan leveranciers met een nalatigheid in leverbaarheid.
 • Leveranciers van geneesmiddelen informeren wij in principe 6 maanden voor de ingangsdatum van de preferente aanwijzing. Zo hebben zij voldoende tijd om hun planning, productie, logistiek en voorraadbeheer op orde te brengen.
 • De prestaties uit het verleden zien wij als basis voor mogelijke prestaties in de toekomst. Geeft de leverancier geen transparant beeld over voorraden en levertijden? Dan sluiten wij deze leveranciers uit van de biedingen.
 • Wij hanteren deze overgangsmaanden, zodat deze periode niet meegenomen wordt in het apotheekprofiel van de apothekers. Ook heeft het een voordeel voor de patiënten. Zij krijgen in deze periode zowel op de 'oude' als op de 'nieuwe' preferente middelen een vrijstelling van het eigen risico.
 • Sinds januari 2013 betalen wij een distributievergoeding voor de preferente geneesmiddelen aan de groothandel. Zo zorgen we voor een goede verdeling van de medicijnen.

Oorzaken van het geneesmiddelentekort

In Nederland wordt het preferentiebeleid vaak als oorzaak genoemd van het geneesmiddelentekort. Wij doen ons uiterste best om ons beleid direct aan te passen wanneer het invloed heeft op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dit doen wij om het ontstaan van de tekorten te voorkomen, maar ook zodra er tekorten ontstaan.

Hieronder een aantal verschillende oorzaken van het geneesmiddelentekort:

Beweeg van rechts naar links

De werkzame stof is niet beschikbaar

De werkzame stof of hulpstoffen in het geneesmiddel zijn niet beschikbaar.

Er is vertraging

Er is vertraging in de productie of in de vrijgave van het eindproduct.

De vraag is toegenomen

 • De vraag naar het medicijn is toegenomen 
 • De groeiende welvaart in de wereld zorgt voor een grotere wereldwijde vraag naar medicijnen

Terugroeping

Er is sprake van een terugroeping (recall) bijvoorbeeld vanwege kwaliteitsproblemen.

Octrooi betwisting

Er is een octrooi(patent) betwisting tussen een specialité-leverancier en de leveranciers van merkloze middelen.

Distributieproblemen

Er zijn logistieke problemen (transport, douane, etc.) met bijvoorbeeld de in- en uitvoer, vergunningen (opiaten) of lokale distributieproblemen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam