Online medicijnservice

In ons inkoopbeleid voor 2024 staat vermeld dat we de online medicijnservice, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg, als vast onderdeel willen introduceren binnen de farmaceutische zorg. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden die voor u, als apotheker belangrijk zijn. 

 De start met de online medicijnservice

Sinds 2022 zijn we gaan gaan samenwerken met de online apotheken MedApp en Nationale Apotheek. Zij willen samen met ons de online medicijnservice verder vormgeven en actief aan de slag gaan met (online) innovaties.

De wereld verandert namelijk. Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen. Dit is ook zo bij het verstrekken van medicijnen en de zorg rondom (complex) medicijngebruik. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een groot deel van onze leden er behoefte aan heeft om medicijnen plaats- en tijdonafhankelijk te bestellen en te ontvangen.  

Daarnaast willen we met de online medicijnservice samen met zorgaanbieders onderzoeken hoe we het verstrekken van geneesmiddelen kunnen optimaliseren. Op die manier dragen we bij aan goede, toegankelijke en betaalbare farmaceutische zorg, wat belangrijke onderwerpen zijn in het Integraal Zorgakkoord.

Ook minister Kuipers van VWS benadrukt in zijn reactie op gestelde Kamervragen dat transformaties van het zorglandschap zoals de online medicijnservice ervoor zorgen dat de schaarse capaciteit van zorg efficiënt wordt ingezet. Hij noemt het wenselijk dat zorgverzekeraars dit soort transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren.

 Aanvullende informatie over de online medicijnservice

 • Sinds 2022 hebben we met 2 landelijk opererende zorgaanbieders een overeenkomst afgesloten voor de online medicijnservice.

  Het is een bewuste keuze om te starten met slechts 2 zorgaanbieders, want zowel bij het contracteerproces als bij de samenwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze plaats- en tijdonafhankelijke vorm van farmaceutische zorg vraagt om extra afstemming, intensieve samenwerking en co-creatie voor de ontwikkeling van digitale, online oplossingen. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van de online, farmaceutische zorg in de VGZ-app.

  Deze ervaringen leveren ons nuttige inzichten op en zorgen ervoor dat we met elkaar - ook in de toekomst - optimale kwaliteit en veiligheid van online, farmaceutische zorg kunnen garanderen.

 • Patiënten kunnen altijd bij de apotheek van hun keuze terecht. Het is ook mogelijk om bij meerdere apotheken ingeschreven te staan. Het dossier wordt via het LSP uitgewisseld, wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierdoor kunnen lokale en dienstapotheken precies zien wat er door de online apotheken is verstrekt, en andersom.
 • De online medicijnservice wordt ontsloten via alle apps van VGZ. Zo kunnen onze leden er gemakkelijk gebruik van maken. We starten via de online medicijnservice ook met aanvullende diensten, zoals een medicijnwekker (MedApp), en het kunnen regelen van de medicijnen als mantelzorger voor het gezin of naasten (Nationale Apotheek). Ook handig is de directe toegang tot actuele en betrouwbare informatie over de medicatie voor de patiënt.
 • We zijn ervan overtuigd dat de online medicijnservice bijdraagt aan toekomstbestendige zorg en inspeelt op de behoeften van onze leden. Daarom streven we ernaar dat een deel van onze leden gebruik maakt van een online apotheek. Om hen bekend te maken met deze ontwikkeling, besteden we in onze app en nieuwsbrieven aandacht aan de online apotheken. Hierbij mogen wij geen onderscheid maken bij welke apotheek het lid op dit moment is ingeschreven.

   

  Onze leden kunnen natuurlijk zelf de afweging maken of een online apotheek van toegevoegde waarde is ten opzichte van hun huidige apotheek, of niet.

 Over de samenwerking met de aanbieders van de online medicijnservice

Naast het gemak van online bestellingen en leveringen van medicijnen en andere services, maken we goede afspraken over onderwerpen die de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders raken.

 • Zoals in ons inkoopbeleid 2022 staat vermeld, konden aanbieders tussen 1 juli 2021 en 3 september 2021 een voorstel indienen om in aanmerking te komen voor de overeenkomst online medicijnservice. Na analyse van alle binnengekomen voorstellen, zijn wij in gesprek gegaan met aanbieders die aan alle inkoopcriteria voldeden.

  Uiteindelijk is besloten om in 2022 samen te werken met MedApp en de Nationale Apotheek.

 • Zoals in ons inkoopbeleid staat vermeld, stimuleren wij online farmacie en het toepassen van digitale oplossingen. Lokale apotheken kunnen hun bestaande online dienstverlening voortzetten en declareren conform de Zorgovereenkomst farmaceutische zorg.

  Apothekers die aan de slag willen met met zorginhoudelijke taken, bieden wij de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken. Meer informatie over aanvullende afspraken kunt u vinden in ons inkoopbeleid (hoofdstuk 'Toelichting op criteria', onderdeel 'Aanvullende afspraken').
 • Op de websites van MedApp en de Nationale Apotheek vindt u meer algemene informatie over hun diensten en services.

 Over de zorg voor uw patiënten

Hieronder vindt u meer informatie over de zorg voor uw patiënt. Naast praktische informatie geven we u graag een duidelijk beeld over hoe de kwaliteit van farmaceutische zorg voor onze leden is gewaarborgd.

 • Patiënten hebben altijd vrije keuze in het kiezen van de zorgaanbieder en de manier waarop zij zorg ontvangen. We stellen dus niemand verplicht om gebruik te maken van de online medicijnservice. We geloven erin dat in de toekomst ingrijpende veranderingen nodig zijn. Zodoende gaan we onderzoeken hoe we het gebruik van de online apotheek op termijn kunnen stimuleren.
 • Persoonlijk contact is een belangrijk onderdeel bij MedApp en De Nationale Apotheek. Bij een nieuwe aanmelding wordt altijd een intakegesprek gevoerd met de patiënt. Een apothekersassistent bespreekt dan de bestaande medicijnen en mogelijke hulpmiddelen met de patiënt. Wanneer hieruit blijkt dat de patiënt meer of minder medicijnen gebruikt dan is voorgeschreven, wordt dit altijd teruggekoppeld aan de huisarts.

  Bij nieuw gebruik van een medicijn of hulpmiddel, wordt er altijd met de patiënt contact opgenomen voor uitleg rondom het gebruik en eventuele bijwerkingen. Ook worden er video’s gedeeld met bijvoorbeeld praktische instructies rondom het gebruik van een inhalator. Indien kan de patiënt via MedApp videobellen voor extra uitleg.

  Bovendien hanteert Medapp voor herhaalmedicatie het liefst jaarrecepten, die per 3 of 6 maanden worden uitgeleverd. Zo maken ze het voor de patiënt zo makkelijk mogelijk. Bij geneesmiddelen met een risico op overmatig gebruik kunnen echter wel in overleg met huisartsen specifieke leveringsafspraken worden gemaakt. Als de patiënt niet naar de controles komt, kan de levering van de medicatie worden stilgelegd. Zo voorkomen we onveilige situaties voor de patiënt.

 • Bij nieuw gebruik van medicijnen of hulpmiddelen die verstrekt worden door de apotheek, wordt er altijd met de patiënt contact opgenomen voor uitleg rondom het gebruik en eventuele bijwerkingen. Ook worden er video’s gedeeld met bijvoorbeeld praktische instructies rondom het gebruik van een inhalator. Indien nodig kan de patiënt videobellen met MedApp voor extra uitleg.

 • Tijdens het intakegesprek bespreken De Nationale Apotheek en MedApp de mogelijkheden voor bezorging met de patiënt. Indien het pakket door de brievenbus past en de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven, hoeft de patiënt niet thuis te blijven voor de bezorging. Beide online apotheken leveren zoveel mogelijk via de brievenbus. Indien er toestemming is gegeven kan het pakket ook bij de buren worden bezorgd. Bovendien wordt er een track and trace code verstuurd waarmee de patiënt het pakket kan volgen. Het afleveradres kan gemakkelijk in de app worden aangepast, waardoor bijvoorbeeld ook op de werkplek of een tijdelijk vakantieadres geleverd kan worden (in heel Nederland, inclusief de eilanden). Alle medicijnen worden volgens de richtlijnen bewaard, inclusief gekoeld transport.
 • Patiënten kunnen altijd bij de apotheek van hun keuze terecht. Het is ook mogelijk om bij meerdere apotheken ingeschreven te staan. Het dossier wordt via het LSP uitgewisseld wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierdoor kunnen lokale en dienstapotheken precies zien wat er door de online apotheken is voorgeschreven, en andersom. De Nationale Apotheek en MedApp zijn bovendien nét zo verantwoordelijk voor de veiligheid van medicijngebruik als de lokale apotheek. Zij controleren of het medicijn veilig is voor de patiënt, checken interacties tussen medicijnen, en doen een medicatiebeoordeling bij risicopatiënten.

 Stel een vraag of geef uw suggesties aan ons door

Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u een suggestie aan ons doorgeven? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam