Hoe we preferente geneesmiddelen inkopen

Maar liefst 10% (€ 1,3 miljard) van al onze zorgkosten gaat op aan geneesmiddelen. Om dit bedrag te verkleinen, kopen wij sommige medicijnen met korting in en vergoeden we alleen dat middel. We vinden het belangrijk dat we een reële prijs betalen voor de geneesmiddelen. Zo blijven geneesmiddelen betaalbaar. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Inkoopprocedure preferente geneesmiddelen

Ongeveer 40% van de inkoop van medicijnen wordt nog steeds gedaan door de groothandels van de apothekers. Het gaat dan om geneesmiddelen die maar 1 leverancier hebben (spécialité) en om de niet-preferente geneesmiddelen.

De overige 60% van de geneesmiddelen die wij inkopen zijn preferente middelen. Bij de inkoopprocedure van deze preferente middelen vragen wij aan de leverancier om een prijs te bieden. Dit betekent dat zij zelf hun prijs bepalen. Deze prijzen worden niet openbaar gedeeld. Wij vergelijken de prijzen met elkaar als alle leveranciers hun prijs geboden hebben. Op deze manier betalen we een reële prijs voor geneesmiddelen.

Om medicijnwissels zoveel mogelijk tegen te gaan kijken we bij het kiezen van het preferente middel naar meer dan alleen de prijs.

 Belangrijke punten bij het kiezen van het preferente middel:

Onderstaande punten nemen we mee in onze afweging om te bepalen of we een medicijn preferent aanwijzen.

Beweeg van rechts naar links

 Aantal patiënten

Het aantal patiënten die de werkzame stof gebruikt.

 Impact op patiënt

De gevolgen die het preferente middel heeft op de patiënt (gevoeligheid/ uitwisselbaarheid).

 Leverbaarheid

Hoe betrouwbaar is de leverancier geweest op het gebied van leverbaarheid.

 Besparing

De besparing die het oplevert als het geneesmiddel als preferent middel wordt aangewezen.

 Prijs

De prijs die de leverancier vraagt voor het geneesmiddel.

Het preferentiebeleid maakt onderdeel uit van onze apotheekprofielen

Wij contracteren apotheken op basis van een profielindeling. Om de levering van preferente geneesmiddelen aan te moedigen, maakt het preferentiebeleid onderdeel uit van onze apotheekprofielen. De preferente aflevering bij een standaarduitgifte is 1 van de 6 indicatoren binnen de apotheekprofielen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam