Uw patiënten informeren over het preferentiebeleid

Krijgt uw patiënt een ander medicijn vanwege het preferentiebeleid? Dan begrijpen we dat het belangrijk is om uitleg te geven aan uw patiënt. Op de website voor onze verzekerden geven wij uitleg over ons beleid. Maar we helpen u ook graag op weg om uw patiënten te informeren. 

 Collega van VGZ legt het preferentiebeleid uit

U kunt deze video gebruiken om uw patiënten uitleg te geven over het preferentiebeleid.

Verschillende manieren om uw patiënten te informeren

U kunt uw patiënten op verschillende manieren informeren over het preferentiebeleid. Voor onze leden staat dit beleid beter bekend als het 'voorkeursbeleid'.

 Website

Uw patiënt kan op onze websites informatie vinden over het voorkeursbeleid.

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | Zekur | Zorgzaam

 Informatiefolder

In onze informatiefolder vindt uw patiënt meer uitleg over het voorkeursbeleid. U kunt deze informatiefolders bij ons aanvragen en gebruiken in uw apotheek of praktijk. 

 Reglement

Wilt uw patiënt inzicht in onze voorkeursmedicijnen? In het Reglement Farmaceutische zorg staan alle voorkeursmedicijnen op een rij. Ook staat hierin duidelijk aangegeven voor welke geneesmiddelen er vooraf toestemming (een machtiging) nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 Geen eigen risico op de preferente middelen

Het preferentiebeleid helpt om de zorg betaalbaar te houden en de stijgende zorgkosten onder controle te krijgen. Het betekent alleen ook dat onze verzekerden in sommige gevallen een ander merk van een geneesmiddel (het preferente middel) ontvangen, dan dat zij gewend zijn. Juist daarom vinden we het belangrijk om bij preferente geneesmiddelen geen verplicht en vrijwillig eigen risico in rekening te brengen.

Wel eigen risico op de terhandstellings- of dienstverleningskosten

De terhandstellings- of dienstverleningskosten die een apotheek in rekening brengt om het middel te leveren, vallen wel onder het eigen risico. Het gaat hier om de dienstverlening van de apotheek, zoals het geven van informatie en voorlichting en het bewaken van juist medicijngebruik. Ook controleert de apotheker of het geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen van de patiënt gebruikt mag worden.

 Vragen?

Heeft u of uw patiënt nog vragen? We helpen graag. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Zorgaanbiederslijn. Het telefoonnummer vindt u op de Service & Contactpagina. Uw patiënt kan contact opnemen met onze klantenservice, via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam