Medische noodzaak

Het kan gebeuren dat de verzekerde niet goed op een preferent geneesmiddel reageert. Er kan dan sprake zijn van 'medische noodzaak'. Dit betekent dat de voorschrijvende arts het op medische gronden noodzakelijk vindt om een ander merk van een geneesmiddel voor te schrijven dan het preferente middel.

De rolverdeling binnen medische noodzaak 

 Voorschrijvend arts

De voorschrijvende arts is eindverantwoordelijke voor het bepalen van medische noodzaak.

 Apotheker

De apotheker heeft een signalerende rol in deze medische noodzaak. 

VGZ Zorgverzekeraar

Wij als zorgverzekeraar doen geen uitspraak over de medische noodzaak.

Overleg als u twijfelt over medische noodzaak

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden het juiste geneesmiddel meekrijgen. Wij volgen hierin de werkafspraak 11 en 13 van de leidraad verantwoord wisselen. Deze leidraad beschrijft dat de apotheker een professionele signaleringfunctie heeft.

Signaleert u als apotheker beroepsmatige bijzonderheden met betrekking tot het voorschrijven van recepten met medische noodzaak? Of twijfelt u aan de medische noodzaak? Bijvoorbeeld omdat de patiënt het preferente geneesmiddel nog niet eerder heeft gebruikt? Dan bespreekt u dit in collegiaal overleg met de voorschrijver(s). Samen overlegt u of het medisch verantwoord is om wel of juist niet een preferent geneesmiddel af te leveren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam