Declareren niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft u zorg geleverd waarvoor u geen overeenkomst heeft met ons? Dan verschilt de manier waarop u deze kunt declareren bij ons. Ook de afhandeling van declaraties van niet-gecontracteerde zorg wijkt iets af van declaraties van gecontracteerde zorg.

 Declareren van niet-gecontracteerde zorg

U declareert niet-gecontracteerde zorg op een andere manier dan u gewend bent:

 • U geeft uw patiënt (onze verzekerde) de (restitutie-)nota mee
 • Onze verzekerde maakt zelf de gemaakte zorgkosten aan u over
 • Onze verzekerde declareert zelf de nota bij ons
 • Wij betaling de vergoeding aan onze verzekerde

 Deze informatie moet op een restitutienota staan

Gegevens zorgaanbieder

 • NAW-gegevens van uw praktijk*
 • Uw persoonlijke AGB-code
 • De AGB-code van uw praktijk
 • Een uniek factuurnummer
 • De factuurdatum

Gegevens verzekerde

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Verzekerdennummer
 • UZOVI-code

Geleverde prestatie

 • Datum van uitgifte
 • Prestatiecode
 • Omschrijving prestatie
 • Voorschrijver
 • Koppelnummer/-machtigingnummer
 • Aantal eenheden
 • GVS bijdrage patiënt
 • Bedrag
Meer informatie over de eisen aan een restitutienota vindt u op de website van Vektis.

 Voorbeeld restitutienota

Vind u bovenstaande opbouw niet duidelijk genoeg? Bekijk dan ons voorbeeld van een restitutie nota
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam