Zinnige zorg in de farmaceutische zorg

Veel verzekerden zijn afhankelijk van medicatie. Voor hen is het belangrijk dat de juiste medicatie beschikbaar is en daarbij het juiste advies krijgen over gebruik van geneesmiddelen. Gelukkig zijn er ook veel bewezen effectieve voorbeelden om dit te realiseren. 

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die zorgen voor kwalitatief goede zorg en die zich richten op het juist en passend gebruiken van geneesmiddelen. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:
  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practice

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Uitgelicht: Palliatieve kit

Bij palliatieve patiënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een ander acuut probleem optreden. Om alle zorg te kunnen leveren moet er direct geschakeld worden met huisarts en apotheek. Dit kost een wijkverpleegkundige onnodig veel kostbare tijd, want de benodigde zorg kan niet direct geleverd worden aan de patiënt. De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box, waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. 

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de farmaceutische zorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam