Wat is het preferentiebeleid?

We willen dat iedereen, ongeachte de grootte van de portemonnee, de geneesmiddelen kan krijgen die nodig zijn. Om dit te bereiken voeren wij het preferentiebeleid. Dit betekent dat wij voor sommige medicijnen slechts 1 variant vergoeden. Het gaat dan altijd om medicijnen met dezelfde werkzame stof én dezelfde kwaliteit. Daarnaast wijzen we preferente geneesmiddelen aan voor minimaal 2 jaar. Dit helpt bij het verminderen van medicijnwissels.

 De kwaliteit van geneesmiddelen staat voorop

De gezondheid van onze leden staat bij ons voorop. Daarom wijzen we alleen preferente geneesmiddelen aan van goede kwaliteit. Welke medicijnen dit zijn, bepalen wij niet zelf. Dit doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddel (CBG). Het CBG bepaalt de toelating van geneesmiddelen op de Nederlandse markt en toets geneesmiddelen op onder andere: 

 • Kwaliteit 
 • Werkzaamheid 
 • Veiligheid

 Geen verschil in kwaliteit, wel in prijs

Komen er nieuwe geneesmiddelen op de markt? Dan vraagt de leverancier hier vaak patent op aan. Dat nieuwe geneesmiddel wordt het spécialité-geneesmiddel genoemd. Alleen de leverancier met het patent kan het nieuwe geneesmiddel verkopen. In de periode dat het patent loopt, kan de leverancier een hoge prijs vragen om zo de (onderzoeks)kosten van het middel terug te verdienen.

Na de periode van 8 tot 10 jaar vervalt het patent. Dan mogen ook andere leveranciers het geneesmiddel produceren en onder een andere naam verkopen. Vaak voor een veel lagere prijs. Soms scheelt dit wel 90%. Die geneesmiddelen hebben wel dezelfde werkzame stof als de spécalité-geneesmiddelen. Ze verschillen dus niet in kwaliteit, maar wel in prijs.

Om medicijnen voor iedereen betaalbaar te houden, kiezen wij ervoor om het goedkopere geneesmiddel te vergoeden en niet het spécialité-geneesmiddel. Onze verzekerde betaalt voor deze preferente middelen geen eigen risico. 

Wij besteden de premie al volgt. Van elke euro gaat er 54 cent naar ziekenhuiszorg, 10 cent naar geneesmiddelen, 9 cent naar de psychologische zorg, 8 cent naar huisartsenzorg, 6 cent naar verpleging en verzorging, 11 cent naar overige zorg, 2 cent naar bedrijfskosten en 0 cent naar de opbouw van reserves.

 Het verminderen van medicijnwissels

We wijzen preferente geneesmiddelen aan voor minimaal 2 jaar. Zo proberen we medicijnwissels te verminderen voor leveranciers, apothekers en onze leden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam