Retourinformatie voor afwijscode 8936

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Er is maximaal één begeleidingsgesprek toegestaan voor dezelfde werkzame stof of toedieningsvorm binnen 12 maanden per verzekerde

Tips & adviezen: 

In de farmacieovereenkomst staat dat u zelf controleert of deze kosten eerder zijn gedeclareerd. Die eerdere declaratie kan ingediend zijn door uw of door een andere apotheek. Om de controle uit te voeren, raadpleegt/benadert u de volgende bronnen:

 • Uw eigen Apotheek Informatie Systeem (AIS)
 • Het Landelijk Schakel Punt (LSP) of een ander cluster waarvan uw apotheek deel uitmaakt
 • De patiënt zelf

U kunt uw declaratie opnieuw indienen zonder ‘begeleidingsgesprek’.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam