0587

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/vergoed of is al eerder vergoed aan een ander

 

Tips & adviezen:

1) Controleer in uw administratie of u deze prestatiecode al eerder bij ons heeft aangeleverd.

2) Mogelijk heeft u dit als verzekerde nota opgemaakt en heeft de verzekerde dit al bij ons gedeclareerd.

3) Mogelijk is deze zorg geleverd en gedeclareerd door een andere zorgaanbieder. Deze informatie kunt u in verband met de privacywetgeving alleen bij de verzekerde navragen.

Let op: declaraties die eerder waren afgewezen met de melding “machtiging ontbreekt”, worden na goedkeuring van de machtiging automatisch nabetaald. De correctiespecificatie vindt u terug in VECOZO.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam