Patiënten met psychische problemen sneller aan het werk met 'Werk als Beste Zorg'

Werk vinden en houden is lastig voor mensen die kampen met een psychische stoornis zoals autisme of psychoses. Hoe langer patiënten niet hebben gewerkt, des te hoger de drempel wordt om weer te gaan solliciteren. Bovendien zijn de meeste bedrijven helaas nog voorzichtig om mensen met psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Dit is een gemiste kans, want het verlangen van veel patiënten om mee te draaien met de samenleving, geld te verdienen en sociale contacten op te bouwen is vaak wél groot. Daarom maakten GGZ-instelling Yulius, gemeentelijke organisatie Sociale Dienst Drechtsteden en VGZ het hun missie om patiënten met psychische problemen sneller en langdurig aan betaald werk te helpen.  

De missie: passend werk vinden en houden

Wist u dat meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat werken een positief effect op de geestelijke gezondheid van patiënten heeft? Logisch, want wie werkt heeft sociale contacten, voelt zich nuttig in de maatschappij en verdient geld. Wanneer mensen met geestelijke problematiek goed begeleid worden om weer aan het werk of naar school te gaan dalen bovendien de zorg- en uitkeringskosten. De kans op terugval in oude gewoonten of problemen is ook een stuk kleiner. Werk en zorg gaan dus hand in hand. Goede begeleiding naar werk zou, indien de patiënt daar aan toe is, dan ook gemakkelijk tijdens een psychisch behandeltraject in gang gezet moeten kunnen worden. Toch lukte dit lang niet altijd en was er vaak ook onduidelijkheid over de mogelijkheden. Samen met Yulius en Sociale Dienst Drechtsteden besloten wij hier verandering in te brengen met het initiatief ‘Werk als Beste Zorg’. 

De oplossing: toeleiding naar werk tijdens behandeling

In 2018 startten we ‘Werk als Beste Zorg’ in Dordrecht. We testten een nieuwe aanpak waarbij patiënten een trajectbegeleider vanuit Yulius kregen toegewezen en Baanbrekend Drechtsteden (een samenwerking tussen de Sociale Dienst, UWV en Randstad) hen begeleide naar werk. Zo zorgden we ervoor dat patiënten al tijdens hun behandeling werden begeleid naar betaald werk, in plaats van na afloop (of helemaal niet). Tijdens de zoektocht naar werk keken we naar de wensen, mogelijkheden en drijfveren van iedere patiënt. Elke patiënt werd actief begeleid en kreeg naast psychische hulp ook jobcoaching, om een goede kans te hebben op werk vinden én behouden.

Het resultaat: minder zorg en meer zingeving

Drie jaar later blijkt ‘Werk als Beste Zorg’ een succes. De patiënten die tijdens hun psychische behandeltraject naar werk begeleid werden hebben het gevoel weer een bijdrage te leveren aan de maatschappij, hebben een gezond dagritme en meer sociale contacten (lees hier het verhaal van Ivar). Bovendien hebben zij minder (psychische) zorg nodig waardoor de zorgkosten dalen, én stroomt 99% van de patiënten volledig uit de uitkering waardoor ook de uitkeringskosten dalen.

De toekomst: voorbij de gemeentegrenzen

Juist in een tijd waarin er veel vraag is naar psychologische hulp, is het van belang om de juiste hulp en zorg te bieden. Dit initiatief laat zien dat werk daar een grote rol in speelt. Met het landelijke programma Hoofdzaak Werk is landelijke opschaling inmiddels een feit en wordt de ambitie om het programma voorbij de gemeentegrenzen van Drechtsteden uit te rollen, zoals met gemeenten in Midden- en Noordoost-Brabant, werkelijkheid.

Bent u benieuwd naar onze andere initiatieven om de druk op de (huisartsen)zorg te verminderen?

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam