Gemeenten zorgverzekeraars en de provincie gaan overgewicht bij kinderen tegen met 'Keigezond Limburg'

Eén op de zeven kinderen (4 t/m 17 jaar) in Nederland is te zwaar. En door de coronapandemie is het aantal kinderen met overgewicht alleen maar toegenomen. Dit is problematisch, want overgewicht neemt een hoop gezondheidsrisico’s met zich mee. Zorginstellingen, zorggroepen, GGD’en, gemeenten en zorgverzekeraars hebben met de Provincie Limburg dit onthutsende feit aangegrepen om de handen ineen te slaan. Want hoewel er al veel gezondheidsprogramma’s zijn opgetuigd om overgewicht bij kinderen terug te dringen en voorkomen, daalt het cijfer niet. Adviezen over gezond leven alleen maken het helaas niet altijd makkelijker om een gezonde leefstijl te omarmen. Deze uitdaging vraagt om een persoonlijke, doortastende aanpak voor het hele gezin. Het antwoord van alle samenwerkende partijen? Het programma Keigezond Limburg.

De missie: blijvende leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht


Kinderen met overgewicht lopen extra risico’s. Niet alleen op lichamelijke problemen, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, maar ook kan te zwaar zijn zorgen voor een laag zelfbeeld of depressie. Het is dus zaak om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen. Toen  we als VGZ samen met Provincie Limburg, Limburgse gemeenten, GGD Zuid Limburg, GGD Noord Limburg, JOGG Nederland, Kind naar Gezonder Gewicht en CZ aan tafel zaten, waren we het dan ook snel eens over het volgende: ‘Ieder kind met (risico op) overgewicht of obesitas heeft recht op passende ondersteuning en zorg die bij hem of haar past.’ Persoonlijk en effectief overgewicht terugdringen en voorkomen dus. Kei-gezond is ingericht om deze missie te volbrengen.

De oplossing: een plan op maat voor het kind en gezin

Keigezond Limburg borduurt voort op de ervaringen die opgedaan zijn in de proeftuin Blauwe Zorg in Maastricht en is een programma waar huisartsen, kinderartsen, jeugdverpleegkundigen en de GGD naar kunnen doorverwijzen wanneer zij kinderen met (risico op) overgewicht behandelen. Een centrale zorgverlener helpt kinderen en hun gezinsleden op een laagdrempelige manier en dichtbij huis om blijvende leefstijlveranderingen te maken om zo overgewicht te voorkomen of kwijt te raken. Zo nodig kan ook een kinderleefstijlcoach worden ingezet. 

Binnen Keigezond Limburg gaan kind en gezin na een uitgebreid kennismakingsgesprek aan de slag met een plan op maat, onder begeleiding van één centrale zorgverlener. Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen waarin medisch en sociaal domein met elkaar verbonden worden. In het plan worden belemmerende factoren die een gezonde leefstijl in de weg staan in kaart gebracht en wordt ook standaard aandacht besteed aan de onderwerpen: voeding, beweging, gedrag, slaap en ontspanning. De centrale zorgverlener begeleidt kinderen en het gezin en stelt activiteiten voor waaraan het kind en het gezin in de nabije omgeving kunnen deelnemen om op een leuke en persoonlijke, en vooral effectieve manier aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan sport- en ontspanningsactiviteiten. Zo wordt het makkelijker om gezonde keuzes te maken en de leefstijl blijvend positief te veranderen.

Het resultaat: van Maastricht naar heel Limburg

De interventie is eerder als “Your Coach Next Door” gepilot in de proeftuin Blauwe Zorg Maastricht. Het succes van de pilot tot nu toe zorgde al voor een bredere uitrol in de provincie. De gemeenten Heerlen, Sittard/Geleen, Kerkrade, Venlo en Roermond hebben zich inmiddels ook aangesloten. In totaal krijgen 1.300 kinderen in de periode 2021-2024 met (risico op) overgewicht- en obesitasondersteuning en zorg die bij hem of haar past.

De toekomst: landelijk voorbeeld

De samenwerking tussen alle partijen is een prachtig voorbeeld van hoe preventie en zorg hand in hand gaan en provincie, gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen een hardnekkig probleem impactvol te lijf kunnen gaan. Het aanpakken van overgewicht bij kinderen is opgenomen in het Nederlandse Regeerakkoord. Hierbij vormt de Limburgse netwerkaanpak een voorbeeld voor de rest van Nederland. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.keigezondlimburg.nl

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam