Gemeente Maastricht en VGZ helpen gezinnen met een gezinsregisseur

Het is niet ondenkbaar dat één gezin veel zorgvragen heeft. Sterker nog; het komt steeds vaker voor dat verschillende gezinsleden te maken hebben met zowel medische, als psychische, maatschappelijke of sociale hulp. Toch is het in Nederland nog niet gebruikelijk om voor gezinnen met multi-problematiek één zorgplan te maken. En dat is zonde, want de problematiek zelf en het contact met meerdere zorgverleners zorgt niet alleen voor onrust en onduidelijkheid in het gezin, maar ook lopen de adviezen vaak uiteen, zijn deze matig op elkaar afgestemd én rijzen de zorgkosten de pan uit. Daar bedachten zorgaanbieders in de regio, de gemeente Maastricht en VGZ een oplossing voor: de gezinsregisseur.

De missie: de juiste zorg op de juiste plek

In 2019 startten we samen met onze samenwerkingspartners een proef in 4 wijken in Maastricht. Het doel van het traject was helder: op basis van de principes van positieve gezondheid de juiste zorg aanbieden op de juiste plek, om zo de gezondheid van de gezinsleden te verbeteren, de ingezette zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren en rust terug te brengen in het gezin. 

Twee gezinsregisseurs ontfermden zich over twaalf gezinnen met multiproblematiek die intensief gebruik maakten van zowel medische, als maatschappelijke of sociale voorzieningen met daarbij vaak hoge tot zeer hoge kosten. 

De oplossing: de regisseur regelt het totale aanbod van zorg en hulp

De gezinsregisseurs kregen de bevoegdheid om zorg op- of af te schalen, de gezinsleden aan te melden bij andere zorgaanbieders of zelfs bepaalde ondersteuning stop te zetten. Wat deze aanpak zo uniek maakt is dat de regisseurs met positieve gezondheid als leidraad het gezin als één geheel benaderden door alle gezinsleden bij het proces te betrekken. Wat bleek? In veel gevallen was er sprake van een opeenstapeling van zorgaanbod, zonder dat de instanties hiervan op de hoogte waren. Daardoor konden de zorgsoorten elkaar niet ondersteunen en in sommige gevallen was sprake van tegenstrijdige adviezen van zorgverleners. Ter illustratie: bij veel gezinnen kwamen er in een jaar tijd meer dan 10 verschillende zorg- en hulpverleners over de vloer, soms van dezelfde instanties voor verschillende gezinsleden.

Het resultaat: gezondheid, rust en kostenbesparing

Op het resultaat van het proeftraject mogen we trots zijn. Het traject heeft de deelnemende gezinnen naar eigen zeggen meer rust en overzicht geboden. De gezinsregisseur heeft een positieve invloed gehad op de gezondheid en de kwaliteit van leven van de gezinsleden. 

Ook heeft de inzet van de gezinsregisseurs de gemeentelijke- en zorgkosten aanzienlijk teruggedrongen. In totaal heeft de proef bij de 12 gezinnen voor een jaarlijkse besparing van 359.000 euro gezorgd. Dat is gemiddeld 30.000 euro per gezin per jaar. Na aftrek van de kosten van de gezinsregisseurs is dit 22.000 euro per gezin. De grootste besparingen zijn te zien binnen het gemeentelijke domein, door individuele zorg om te zetten naar een samenhangende aanpak, maatschappelijke opvang en intensiteit van zorg af te bouwen of andere (goedkopere) zorg in te zetten.

De toekomst: opschalen

De voordelen van de proef zijn onmiskenbaar, dus is onze volgende stap om dit initiatief breder te gaan toepassen. Twaalf consulenten hebben de opleiding tot gezinsregisseur binnen de gemeente Maastricht afgerond. Zij zijn werkzaam in de domeinen wmo, participatie, jeugd en onderwijs. Deze twaalf regisseurs gaan meer gezinnen in heel Maastricht helpen. 

Deze proef is onderdeel van het zorgvernieuwend initiatief Blauwe Zorg. Lees hier meer over Keigezond Limburg, een ander initiatief onder dezelfde koepel. 
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam