Minder druk op huisartsen en meer tijd voor de patient

Betere en passende zorg, meer werkplezier voor huisartsen, tevreden patiënten en lagere zorgkosten. Dat is het doel van ons beleid voor huisartsenzorg. Huisartsen in Nederland staan al lange tijd onder druk en verschillende regio’s kampen met een groot tekort aan huisartsen. Hierdoor ontstaat er druk op de toegankelijkheid van de eerste lijn en de belangrijke functie van huisarts als poortwachter. Om er voor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst een passend zorgaanbod kunnen krijgen is een omslag in het werkproces noodzakelijk. Binnen de aanpak ‘Meer tijd voor de patiënt’ hebben we samen met zorgaanbieders gekeken naar interventies die bijdragen aan vermindering van deze druk. Met als gevolg meer werkplezier voor de huisarts en een passend aanbod voor de zorgvraag van de patiënt. 

De missie: kwaliteit als medicijn

Wanneer patiënten de juiste zorg krijgen voor hun klachten kunnen doorverwijzingen naar het ziekenhuis of onnodige medicatie voorkomen worden. Patiënten met depressieve klachten kunnen bijvoorbeeld sneller en effectief geholpen worden met een welzijnscoach en patiënten met gewrichtspijn hoeven misschien geen scan, maar kunnen beter in behandeling bij de fysiotherapeut. De missie is en/of ondersteuning bieden die past bij de klachten van patiënten, niet alleen om hen sneller te helpen, maar ook de druk op de zorg te verlagen.

De oplossing: tijd vrijmaken en slimmer (samen-)werken

Deze uitdaging vraagt om een omslag in de manier waarop huisartsen werken in de praktijk en met andere zorgverleners. In verschillende regio’s in Nederland startten we al zogeheten pilots om meer tijd vrij te maken voor huisartsen en nauwere samenwerkingen tussen zorgverleners te creëren. In 2016 begon de eerste proef in Noord-Limburg. Samen met zorggroep Syntein en een huisartsenpraktijk in Afferden we de uitdaging te lijf gegaan. In de loop der jaren zijn meerdere huisartsenpraktijken onderdeel van het programma geworden. Met Rivas Zorggroep en Vereniging Huisarts en Zorg zijn we destijds met een soortgelijke proef in Gorinchem gestart.
De focus van de pilots ligt op de omslag in werkwijze van de praktijkvoering. We hebben huisartsenpraktijken bijvoorbeeld geholpen met digitalisering, zo kan de patiënt geholpen worden met een zelfzorgadvies, met een digitale triage of kan er gemakkelijk een digitaal consult gevoerd worden. Een ander voorbeeld is dat we huisartsen en medisch specialisten bij elkaar hebben gebracht om de lijntjes nóg korter te maken. Door samen met huisartsen, triagisten en diagnostische centra om de tafel te gaan, konden we de samenwerkingen verbeteren. 

Het resultaat: een efficiënte praktijk met tijd voor de patiënt

Deze veranderingen zorgen ervoor dat het aanbod in de eerste lijn beter aansluit op de vraag van de patiënt. De huisarts heeft meer tijd om uitgebreider in gesprek te gaan met patiënten indien zijn of haar zorgvraag daar aanleiding toe geeft. Dankzij deze aanpak kunnen klachten beter worden geduid wat voor de patiënt leidt tot minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, minder medicijngebruik en meer verwijzingen naar passende zorgverleners. Huisartsen hebben weer meer plezier in hun werk, patiënten voelen zich beter geholpen en komen minder snel terug met dezelfde klachten. Een win-win voor beide partijen dus.
Vanwege het succes van de pilots in Noord-Limburg en Gorinchem is ‘Meer tijd voor de patiënt’ nu op bredere schaal uitgerold. In Noord-Limburg zijn inmiddels diverse huisartsenpraktijken hard aan het werk om deze nieuwe aanpak eigen te maken. Deze regio is bovendien bezig met een volgende stap, namelijk bestaande burgerinitiatieven koppelen aan regionale welzijnscoaches of soortgelijke zorgverleners. Ook zijn we sinds 2019 in Noord-Holland actief met het initiatief.

De toekomst: verdere uitrol 

Het is ons doel om deze aanpak landelijk verder uit te rollen. De omslag binnen de huisartsenpraktijken naar een nieuwe werkwijze vereist de nodige tijd en energie, maar de betere zorg voor patiënten, de verminderde werkdruk en het terugkerende werkplezier van huisartsen in Nederland maken het de investering meer dan waard.
Bent u benieuwd naar onze andere initiatieven om de druk op de (huisartsen)zorg te verminderen? Bekijk Werk als beste zorg en Welzijn op recept.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam