Retourinformatie voor afwijsreden 9378

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

ZorgaanbiederRol in Verwijzer komt niet voor in zorgaanbiederrol codelijst

 

Tips & adviezen:

 • Controleer of de gegevens van de verwijzer correct zijn ingevuld. 
 • Controleer of de gegevens van de verwijzer correct zijn geregistreerd in Vektis. 
 • Controleer of de verwijzer een toegestane verwijzer is binnen de GGZ.

Wanneer dit allemaal juist is, kunt u opnieuw declareren.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam