Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Machtigingsnummer/meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist

Deze melding kan verschillende oorzaken hebben:

 • U heeft géén geldige machtiging voor deze patiënt/verzekerde.
 • U heeft geen contract met ons en hebt om die reden voor deze indicatie een machtiging nodig om de zorg te kunnen declareren.
 • U heeft een geldige machtiging, maar deze machtiging kan systeemtechnisch geen koppeling maken met de declaratie. Mogelijk komen niet alle gegevens op uw declaratie en machtiging met elkaar overeen. 

Tips & adviezen:

 • U kunt alsnog een machtiging aanvragen. Meer informatie over het aanleveren van een machtigingsaanvraag kunt u lezen op de webpagina 'Machtigingen'. 
 • U kunt een verwijzing van de huisarts of specialist bij ons aanleveren. Klik hier voor meer informatie over het machtigingsproces. Nadat u de verwijzing van de huisarts of specialist bij ons heeft aangeleverd, ontvangt u binnen twee weken een bericht van ons. 
  Let op
  : u kunt de declaratie pas opnieuw bij ons aanleveren zodra u van ons - per post - een goedkeuring heeft ontvangen. 
 • Leg de machtiging naast de declaratie en controleer of er gegevens zijn die niet met elkaar overeen komen. Bijvoorbeeld: de behandelperiode, de AGB-code van de praktijk en/of uitvoerder, de diagnosecode en/of prestatiecode of het aantal goedgekeurde dagen (is overschreden).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam