Retourinformatie voor afwijsreden 0200

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Het gemachtigde aantal is overschreden

Tips en adviezen: U heeft een machtiging met een maximum aantal behandelingen. Dit maximum is bereikt. Daarom krijgt u geen of een deel van de kosten vergoed. Kijk of u een nieuwe machtiging kunt aanvragen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam