Solvency II rapportages

Een belangrijk onderdeel van Solvency II is de bekendmaking van Solvency II-informatie aan gebruikers van financiële informatie. Dat doen wij door jaarlijks een rapport te publiceren over de solvabiliteit en financiële positie. 

In dit rapport beschrijven wij onder meer onze resultaten, de bedrijfsvoering, ons risicoprofiel, de uitgangspunten voor de waardering van activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen en het kapitaalbeheer. Daarnaast dient ook een aantal kwantitatieve rapportagestaten openbaar te worden gemaakt.  

Rapportages 2017

Hieronder vindt u onze publieke Solvency II rapportages over 2017 van Coöperatie VGZ U.A. en de vijf zorgverzekeraars

VGZ Zorgverzekeraar NV


SFCR rapportage
QRT

IZZ Zorgverzekeraar NV


SFCR rapportage
QRT

IZA Zorgverzekeraar NV


SFCR rapportage
QRT

Zorgverzekeraar UMC NV


SFCR rapportage
QRT

Univé Zorg NV


SFCR rapportage
QRT 
 

Coöperatie VGZ UA

SFCR rapportage
QRT

Archief

Meer Feiten en Cijfers