Solvency II rapportages

Een belangrijk onderdeel van Solvency II is de bekendmaking van Solvency II-informatie aan gebruikers van financiële informatie. Dat doen wij door jaarlijks een rapport te publiceren over onze solvabiliteit en financiële positie.

In dit rapport beschrijven wij onder meer onze resultaten, de bedrijfsvoering, ons risicoprofiel, de uitgangspunten voor de waardering van activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen en het kapitaalbeheer. Daarnaast dient ook een aantal kwantitatieve rapportagestaten openbaar te worden gemaakt.

Rapportages 2023

Hieronder vindt u onze publieke Solvency II rapportages over 2023 van Coöperatie VGZ U.A. en haar vier zorgverzekeraars.

Coöperatie VGZ UA

 

VGZ Zorgverzekeraar NV

IZA Zorgverzekeraar NV

NV Zorgverzekeraar UMC

NV Univé Zorg

Archief

Meer Feiten en Cijfers

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam