VGZ stelt premie vast op €132,65

Samen voorop in gezondheid en zorg

12-11-2021
De zorgpremie van de VGZ Ruime Keuze (natura) bedraagt volgend jaar € 132.65 per maand. Hiermee biedt VGZ haar leden weer een concurrerende premie. Dit ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. “Wel is duidelijk dat, mede vanwege corona, de druk op de zorg aanhoudt en dat de zorgkosten blijven stijgen”, zegt Frank Elion, Chief Member Officer van Coöperatie VGZ.

Alle zorgverzekeraars ontvangen vanuit het Zorgverzekeringsfonds een bijdrage om onvoorziene
coronakosten gedeeltelijk op te vangen. Elion: “Omdat we begrijpen dat de zorgpremie een grote
kostenpost is voor iedereen, hebben we vorig jaar besloten deze bijdrage direct terug te geven aan
onze leden. Daarom hadden wij vorig jaar al een scherpere premie.”

Zorg in alle ziekenhuizen

De onzekerheid die corona met zich meebrengt, maakt ook het sluiten van contracten met
bijvoorbeeld ziekenhuizen ingewikkelder. Het is begrijpelijk dat mensen zich – juist nu – zorgen
maken over het zorgaanbod. Om die reden vindt VGZ het belangrijk dat haar leden ook het komend
jaar in alle ziekenhuizen terecht kunnen. "Wel kan het zo zijn dat we leden verwijzen naar een
alternatief aanbod, bijvoorbeeld vanwege de druk op de zorg. Onze zorgadviseurs zoeken in dat geval
samen met leden naar een passende zorgaanbieder”, aldus Frank Elion.

Passende zorg voor iedereen

VGZ spant zich er voor in dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Bijvoorbeeld door het stimuleren
van zorg op afstand of de ondersteuning van mantelzorgers. Maar ook door aanvullende afspraken
met ziekenhuizen en andere aanbieders om wachttijden te verkorten waar dat nodig is. Patiënten die
lang moeten wachten, kunnen via onze afdeling zorgadvies en -bemiddeling worden geholpen bij het
vinden van passende zorg. Frank Elion: “De essentie van een coöperatie als de onze, is dat we er zijn
voor onze leden in goede en in slechte tijden.”

Werken aan toekomstbestendige zorg

De coronacrisis en het oplopende tekort aan zorgpersoneel leren ons hoe belangrijk het is om de
zorg te vernieuwen. Zorgverzekeraar VGZ werkt daarom samen met leden, patiëntenorganisaties en
zorgprofessionals aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Zo benut ze de mogelijkheden die
digitalisering en nieuwe technologieën bieden om de zorg beter en slimmer te organiseren. In de
overtuiging dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als
leden meer grip hebben op hun eigen gezondheid en zorg. VGZ is een partner op het gebied van
gezondheid en zorg. Voor iedereen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam