Zeer beperkte premiestijging van 5 euro voor VGZ-verzekerden

Zorgpremie VGZ Ruime Keuze bedraagt € 146,95

10-11-2023

De zorgpremie van de VGZ Ruime Keuze (natura) bedraagt volgend jaar €146,95 per maand en stijgt daarmee met € 5,00. Dat is veel minder dan de € 12 waarmee de overheid op Prinsjesdag rekening hield. “Dankzij de tijd en aandacht die we besteden aan onze zorginkoop en zorgvernieuwingen is het gelukt om de premiestijging voor onze leden te beperken. Er is een directe relatie tussen de afspraken die wij met zorgaanbieders maken en de hoogte van onze premie. 98% van onze premies gaat immers naar de zorg voor onze leden”, zegt Art Beuting, Chief Member Officer van Coöperatie VGZ. “Het is ons gelukt om de premiestijging te beperken, maar we maken ons wel zorgen om de stijgende kosten in de zorg. Een belangrijke vraag is dan ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst nog toegankelijk en betaalbaar is. Daarom vinden wij transformatie van de zorg zo’n belangrijk thema.” 

Toenemende zorgkosten  

De stijgende zorgvraag door vergrijzing, dure geneesmiddelen en nieuwe behandelingen drijven de kosten voor onze gezondheidzorg steeds verder op. Ook heeft de zorg te maken met hoge inflatie, stijging van de loonkosten en toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt. Art Beuting: “We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de jaarlijks stijgende premie. Als we willen voorkomen dat de premies blijven stijgen en de toegang tot goede zorg vérder onder druk komt te staan, moeten we anders gaan kijken naar wat we van de zorg mogen verwachten én tegelijk de zorg veranderen.”   

De zorg écht veranderen 

De elk jaar stijgende premies, de toenemende zorgvraag en het oplopende tekort aan zorgpersoneel leren ons hoe belangrijk het is om zowel de zorg te vernieuwen als gezonder te leven. Zonder die verandering ontstaat er een veel te grote zorgvraag voor het beschikbare zorgaanbod. We zullen het dus anders moeten gaan doen. Coöperatie VGZ wil de mogelijkheden benutten die digitalisering en nieuwe technologieën bieden om de zorg beter en slimmer te organiseren. Tegelijkertijd willen we patiënten meer inzicht geven en helpen betere keuzes te maken. Art Beuting: “De afgelopen jaren hebben we samen met zorgaanbieders, gemeenten en werkgevers gezien hoe en waar het anders kan. Wat geleerd is op de ene plek willen we natuurlijk ook in de praktijk brengen op zoveel mogelijk andere plekken. We stimuleren die verandering via onze zorginkoop en transformatie-afspraken in de regio. Zo werken we als coöperatie zonder winstoogmerk samen met leden, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals aan het toekomstbestendig maken van de zorg.” 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam