Resultaat Coöperatie VGZ over 2021 bekend

Positief resultaat en groei aantal leden

11-04-2022

Ook in 2021 had de coronapandemie een grote impact op ons leven, onze gezondheid, de samenleving en de zorgsector in het bijzonder. Ondanks de vele onzekerheden, realiseerde Coöperatie VGZ in 2021 een positief resultaat van 66 miljoen euro. Dat is ongeveer een half procent van de 12,4 miljard euro die we aan zorgkosten hebben uitgekeerd voor onze leden. Dit resultaat is vergelijkbaar met het resultaat van vorig jaar.

Lid van het Executive Committee en CFRO, Kees Hamster: "Het resultaat wordt grotendeels bepaald door het goede beleggingsresultaat over het afgelopen jaar. Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn robuust. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde daalden met 1,5% en bedragen per verzekerde 2.931 euro (2020: 2.976 euro). Van alle ontvangen premies en eigen bijdragen geven we bijna 98% uit aan zorgkosten." VGZ publiceert haar financiële resultaten vandaag in het jaarverslag.  

Solvabiliteit 

VGZ heeft eind 2021 een eigen vermogen van ruim € 2,6 miljard en een solvabiliteitsratio van 136%. Hamster: “Als coöperatie zonder winstoogmerk is het ons belangrijkste doel om te zorgen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor onze leden. Solvabiliteit is onze financiële buffer. Hierdoor kunnen we bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen voldoen. We streven naar een solvabiliteit tussen de 125% en 145%.”  

Concurrerende premie en groei aantal leden 

VGZ streeft naar een stabiele premieontwikkeling voor haar leden. Door het overnemen van de zorgverzekeringportefeuilles voor de merken National Academic, Promovendum en Besured met daarin circa 192.000 leden én door een concurrerende premie groeide de totale ledenportefeuille met 366.000 leden. Per 31 december 2021 bedroeg het aantal leden van Coöperatie VGZ 4.241.000.  

Voorop in gezondheid en zorg, voor iedereen 

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO a.i. van Coöperatie VGZ: “Het jaar 2021 was ook het jaar waarin we een nieuwe strategie lanceerden. Als coöperatie willen we een stap vooruitzetten om op het gebied van gezondheid en zorg echt het verschil te maken voor onze leden. In het vinden van oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, ligt voor ons een voortrekkersrol.” VGZ wil samen met zorgbestuurders, zorgprofessionals, patiënten, leden (onze verzekerden), overheden en werkgevers ruimte creëren om met elkaar de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen.

Vissers onderstreept de groeiende kloof tussen zorgaanbod en de (stijgende) zorgvraag. “Het is noodzakelijk om samen de zorg duurzaam te veranderen met een focus op passende zorg, zorgprocessen die goed aansluiten op elkaar en rondom de patiënt zijn georganiseerd. Digitaal waar het meerwaarde biedt voor de patiënt en fysiek als het nodig is. Vraagstukken waar we samen onze tanden in moeten zetten. Want alleen door samen te werken aan vernieuwende oplossingen, krijgen we echt impact op gezondheid en zorg, voor iedereen.” 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam