Resultaat Coöperatie VGZ over 2020 is bekend

Continuïteit van zorg, sterke groei leden en licht positief resultaat

12-04-2021
2020 Was een bijzonder jaar. Corona had grote impact op ons leven, onze gezondheid, de samenleving en de zorgsector in het bijzonder en daarmee direct op onze coöperatie. In 2020 ondersteunden wij zorgverleners, zodat zij zich  -  ondanks corona  -  konden blijven richten op het verlenen van  de zorg die nodig was. Door de coronacrisis kwamen veel zinnige zorginitiatieven in een stroomversnelling, met grotere acceptatie door zorgaanbieders en hogere waardering van patiënten als resultaat. Coöperatie VGZ sloot 2020 af met een licht positief resultaat. 

Continuïteit van zorg tijdens corona 

Samen met andere zorgverzekeraars hebben we via Zorgverzekeraars Nederland regelingen getroffen om de (financiële en administratieve) impact van corona op zorgaanbieders te beperken. Goede financiële afspraken - zoals de continuïteitsbijdrage - doen recht aan de door zorgaanbieders geleverde extra coronazorg én de weggevallen reguliere zorg. Zo kunnen zorgaanbieders zich concentreren op zowel de coronazorg als de reguliere zorg. Onze waardering voor hun inzet is groot. 

Extra aandacht en zorg voor elkaar 

De impact en onzekerheid vanwege corona was groot, ook voor onze leden. Om hen te kunnen helpen in deze lastige tijd, pasten we onze dienstverlening aan. Onder andere met webinars over leefstijl en stressreductie en door leden te wijzen op ondersteuning bij betalingsproblemen. Immens was ook de impact van corona op zorgprofessionals. Op talloze manieren hebben we hen ondersteund, zoals met extra laagdrempelige psychologische hulp en met kleine attenties ter waardering. Ook bij onze medewerkers was de impact van corona groot. Vanaf maart werd thuiswerken de norm en zagen we collega’s worstelen met het gemis van sociaal contact en het combineren van hun werk met thuisonderwijs. We hielpen hen met bijvoorbeeld psychische en fysieke ondersteuning en een financiële tegemoetkoming voor een thuiswerkplek.  

Scherpe premie en sterke groei aantal leden 

Ook in 2020 zijn we erin geslaagd om onze leden een goede verzekering met een stabiele, betaalbare premie aan te bieden. De structureel scherpe premie heeft bijgedragen aan een verdere groei van het aantal leden in 2021. Per 1 januari dit jaar bedraagt het aantal leden van Coöperatie VGZ 4.225.000. Dit is inclusief het beëindigen van de samenwerking met een volmacht per 1 januari 2020 (minus 159.000) en het overnemen van de portefeuilles zorgverzekeringen voor de merken National Academic, Promovendum en Besured (plus circa 192.000 leden). 

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds 

Zorgverzekeraars hebben in 2020 verschillende regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor extra kosten door corona en gemiste inkomsten als gevolg van het afschalen van reguliere zorg. Zorgverzekeraars betalen de kosten van corona uit premiegelden en spreken waar nodig hun buffers aan. Zij ontvangen daarnaast een wettelijk geregelde extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. "Bij het vaststellen van de premies voor 2021 hebben we een significant deel van deze extra uitkering in de premie verrekend. Dat past bij ons streven naar het bieden van een stabiele premieontwikkeling aan onze leden en bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als coöperatie," aldus Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ. 

Financieel resultaat 

Wij sluiten 2020 af met een licht positief resultaat van € 67 miljoen. Lid van Raad van Bestuur en CFO, Kees Hamster: "Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn robuust, waarbij de mogelijke impact van de coronacrisis op de toekomstige premie op dit moment nog niet kan worden ingeschat. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met circa 3,8%. Van alle premies en eigen bijdragen keerden we 97,7% uit aan zorgkosten. Dit is per verzekerde € 2.976, in 2019 was dit € 2.868." Onze financiële resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het maatschappelijk jaarverslag.
Bekijk de themapagina of download direct het maatschappelijk jaarverslag 2020 (PDF).  

Solvabiliteit  

Eind 2020 hebben wij een eigen vermogen van circa € 2,6 miljard en een solvabiliteitsratio van 136%. We streven naar een solvabiliteit tussen de 125% en 145% om ook in de toekomst voor onze leden een stabiel premiebeleid te kunnen blijven voeren. Onze ambitie om zinnige zorg sneller op te schalen draagt hier ook aan bij. Om jaarlijkse grote fluctuaties in de premie te vermijden, is onze doelstelling om het vermogen boven de doelsolvabiliteit in 3 jaar te verrekenen in de premie. Lees de uitgebreide toelichting op de jaarcijfers basisverzekering

Waardevolle initiatieven in de zorg tijdens corona

 2020 Liet ook zien dat tijdens de coronacrisis veel initiatieven in een stroomversnelling kwamen. Vanuit het Netwerk Zinnige Zorg en daarbuiten zagen we veel succesvolle ideeën voor ‘zorg op afstand’ en uitbreiding van digitale toepassingen. Veel zorg kon zo, thuis en op maat, toch doorgaan waar dat fysiek niet mogelijk was. Diverse zorgaanbieders bedachten, implementeerden en kopieerden oplossingen die in coronatijd een passend antwoord bleken op maatschappelijke knelpunten. 

Nieuwe strategie 

Eind 2020 en begin 2021 hebben we onze strategie tegen het licht gehouden. Onze strategie moet bestendig zijn, inspelen op de (versnelde) digitalisering in de samenleving en aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen. Hoe ziet het zorglandschap er in de toekomst uit en welke rol speelt de zorgverzekeraar daarin? En hoe blijven we ook op de lange termijn waarde bieden voor onze leden? 

Karien van Gennip: ‘In de loop van dit jaar gaan we werken op basis van deze nieuwe strategie, waarin we als coöperatie samenwerken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg. Daarin zijn wij de partner voor onze leden en hun naasten met persoonlijke oplossingen voor gezondheids- en zorgvragen. Door met onze leden, medewerkers en partners samen te werken aan deze doelen, geven we invulling aan de Coöperatie VGZ nieuwe stijl.’ 
 


Zo wordt elke ontvangen euro zorgpremie besteed 

Zo wordt elke euro betaalde premie besteed

 

Kerncijfers (per 31/12/2020)  

Kerncijfers maatschappelijk jaarverslag 2020

Klik om de afbeelding te vergroten

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam