Blog: Meer impact maken? Betrek de betrokkenen!

08-12-2022
Aan het eind van de pauze was het lastig om de deelnemers aan de dialoogtafel weer stil te krijgen. Ze waren nog druk met elkaar in gesprek. Geraakt door elkaars verhalen, nieuwsgierig naar genoemde voorbeelden, geprikkeld door een opmerking tussendoor of enthousiast vanwege de overeenkomsten in elkaars ervaringen. Uiteindelijk lukte het toch om iedereen stil te krijgen voor de plenaire terugkoppeling. Herkenning op de gezichten, soms ook vragen, of ongeduld. “Wanneer gaan we hier dan concreet mee aan de slag?” Na afloop werden er nog discussies afgemaakt, contactgegevens uitgewisseld of vervolgafspraken gepland. De deelnemers verlieten de zaal met een lach op hun gezicht.

Het verhaal van de betrokkenen 

Dit beeld heb ik voor ogen als ik terugdenk aan de dialoogtafels die we dit jaar vanuit ons team Corporate Communicatie & Public Affairs organiseerden. En die ik mocht modereren. Dialoogtafels zijn besloten sessies rond actuele thema's op het terrein van gezondheid en zorg. Vertrekpunt zijn strategische onderwerpen of thema's die aangedragen worden door de leden van ons Executive Committee van Coöperatie VGZ. We spraken met betrokkenen uit en rond de zorg over gezondheidsverschillen, het verminderen van de druk op de zorg en de factoren die mensen meer grip op hun gezondheid kunnen geven.

Het leverde tal van ideeën op over de manier waarop we als VGZ de verbinding kunnen leggen met allerlei spelers in en buiten de zorg. We leerden er ook van.

Bij de eerste dialoogtafel hadden we het vooral óver patiënten, cliënten of mensen in achterstandssituaties. In de sessies die erop volgden kwamen ook ervaringsdeskundigen aan het woord. De gesprekken werden er concreter van. Onze bestuursvoorzitter Marjo Vissers zei erover: “We kwamen tot de ontdekking dat ons voorstellingsvermogen nooit groot genoeg is. Je krijgt pas echt een beeld van de zaken waar mensen tegenaan lopen, als je het ze zelf laat vertellen.”
De gevoerde dialogen zorgden voor nieuwe verbindingen tussen mensen van VGZ en belangrijke spelers in de wereld van gezondheid en zorg. Inmiddels zijn er meerdere nieuwe initiatieven ontstaan die direct voortvloeien uit de open gesprekken in het eerste half jaar van 2022.

Aandacht: een kwestie van gezien en gehoord worden

Het werken aan draagvlak via ‘stakeholdermanagement’ draait volgens mij om het daadwerkelijk betrekken van de betrokkenen. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op dat terrein. Los van de dialoogtafels met onze bestuurders zijn er talloze andere voorbeelden, intern en extern, waarbij VGZ-ers actief het gesprek hebben opgezocht met ‘stakeholders’. Vanuit het besef dat het belangrijk is om in beeld te hebben wie belang hebben bij of invloed hebben op de doelen die we willen bereiken. In het klein (als team of afdeling) of in het groot (als divisie of Coöperatie VGZ als geheel).
Zo hebben we voor het ontwikkelen van een toekomstvisie op de rol van apothekers gesprekken gevoerd met experts en ervaringsdeskundigen. Niet alleen met apothekers, maar ook met huisartsen, ondernemers, patiënten en vernieuwers van buiten de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat er nu een basis ligt voor een visie die op bredere steun kan rekenen. Omdat we door de gesprekken de inzichten van de betrokkenen hebben gehoord en hun voorbeelden kunnen gebruiken ter ondersteuning van ons verhaal. Op die manier voelen ‘ze’ zich beter gezien en echt gehoord. Dát is echte aandacht.

Durf te vragen!

Er zijn veel meer van dit soort initiatieven, waarbij collega’s, teams of leiders binnen Coöperatie VGZ het lef hebben om open het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Niet vanuit een vastomlijnd verhaal of een concreet voorstel, maar met een vraag. “Hoe zie jij de toekomst?”, “Wat voor knelpunten ervaar jij?” of “Als jij op onze stoel zat, wat zou je dan als eerste doen?” Zo’n open houding, jezelf kwetsbaar opstellen en het gesprek aangaan, zónder dat je zelf het antwoord al weet, is spannend. En het stellen van de ‘juiste’ vragen is ook een beetje wennen. Totdat je het gewoon eens doet. Dán ervaar je hoe krachtig kwetsbaarheid kan zijn. Omdat het ruimte geeft, uitnodigt tot meedenken of het delen van ervaringen.

Laten we vaker kiezen voor dialoog, in plaats van strijd. Laten we vaker aandacht geven aan overeenkomsten (in ervaringen, knelpunten, belangen) dan aan verschillen. Dan komt er ruimte om naar elkaar te luisteren en het bekijken en doorleven van elkaars perspectieven. Het grappige is dat iedereen daarvan leert. Strijd kóst energie, het zoeken naar wat ons bindt, gééft energie.

Welke vraag zou jij aan Coöperatie VGZ willen stellen als je denkt aan gezondheid of zorg? 

Een blog van Jaap de Bruijn

Stakeholdermanager Coöperatie VGZ

P.S. Op 16 november organiseerden we samen met Pharos ‘In debat bij VGZ’ over het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het idee daarvoor ontstond tijdens de eerste dialoogtafel die we dit jaar organiseerden.

Op woensdagavond 22 maart 2023 organiseren we een debat over de kansen en valkuilen van digitalisering in de zorg. Wil je meepraten? Geef je dan op via dit formulier.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam