Blog: Leefstijlloket Erasmus goed initiatief

30-11-2022
Mijn vriend Mark was laatst in het ziekenhuis voor knieklachten. De orthopeed had het forse overgewicht natuurlijk snel in de gaten. Naast de medische beoordeling gaf hij aan ‘misschien moet je ook iets doen aan je gewicht’? ‘Hallo’ zei Mark, ‘ik zit hier niet voor mijn gewicht, maar voor mijn knieklachten.’ Soortgelijke gesprekken doen zich dagelijks voor in de spreekkamer van huisartsen en medisch specialisten. 

Als inkoper medisch specialistische zorg merk ik dat veel mensen het beeld hebben dat zorginkopers alleen maar bezig zijn met financiële onderhandelingen. Dat klopt natuurlijk, omdat we zo onze scherpe premie kunnen behouden. Maar we zijn ook actief op zoek naar initiatieven die de strategische ambities van VGZ ondersteunen als aanjager van toekomstbestendige zorg. Naast good practices in het kader van zinnige zorg speuren we nu ook naar duurzaamheidinitiatieven en projecten die bijdragen aan een duurzame en efficiëntere bedrijfsvoering. Met succes. We zijn momenteel de op een na duurzaamste zorgverzekeraar in Nederland. Daarnaast willen we voor onze leden een gezond leven makkelijker maken. Daarvoor zoeken we samenwerking met verschillende partners.

GLI komt nog onvoldoende van de grond

Zo stuitte ik afgelopen jaar in de gesprekken met het Erasmus MC (EMC) op het leefstijlzorgloket van Liesbeth van Rossum. Liesbeth is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek. Ook is zij voorzitter van Partnerschap Overgewicht Nederland. Zij is een actief pleitbezorger van de introductie van leefstijl in de spreekkamer. Overgewicht en roken zorgen immers voor allerlei medische problemen (diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, kanker, depressie, etc.). Artsen zijn natuurlijk gefocust op de medische behandeling. Er is nog te weinig aandacht voor de primaire oorzaak van de klachten, namelijk leefstijl. We kennen natuurlijk de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die sinds 2019 in de basisverzekering zit. Belangrijke rol is hier weggelegd voor de huisartsen die de leefstijlcoaches moeten weten te vinden. VGZ stimuleert dit, maar we moeten eerlijk zijn, dit komt nog onvoldoende van de grond.

Begeleiding gezondere leefstijl via speciaal loket

Het project binnen EMC richt zich op een andere doelgroep. Dokters in het ziekenhuis die vinden dat hun patiënten baat hebben bij een gezondere leefstijl, willen deze doorverwijzen naar een gespecialiseerd loket. EMC heeft dat nu ingericht. Hierbij vindt coördinatie en screening binnen het ziekenhuis plaats, maar worden de interventies buiten het ziekenhuis uitgevoerd. Er is een netwerk van nulde en eerstelijnsleveranciers (GLI, diëtist, fysiotherapeut) opgebouwd die hierin participeren. Ook worden de effecten gemonitord.

Sinds 1 april van start

Leefstijlzorg is netwerkzorg. Per 1 april is het EMC gestart met het loket en kunnen dit jaar 100 tot 150 mensen met overgewicht (BMI > 25+ verhoogd risico op ziekte) worden geholpen. Naast de screening en monitoring vindt onderzoek plaats. EMC kijkt daarbij natuurlijk naar de gezondheidswinst voor de patiënt en het al dan niet geven van een betere prognose voor behandelingen. Maar het geeft ook inzicht in kostenbesparingen (voorkomen van of beperken van medicatie, kortere poliklinische trajecten of ligduur, minder complicaties en heropnames). Hierdoor krijgen we een goed beeld van de gezondheidswinst. EMC staat niet alleen met deze aanpak. Ook in andere ziekenhuizen lopen initiatieven rond leefstijlinterventies (VUAMC, Radboud, Jeroen Bosch ziekenhuis, Gelderse Vallei). EMC heeft contacten met verschillende initiatiefnemers, waarbij ze proberen om onderzoeksvragen op elkaar af te stemmen. Een goede zaak die we vanuit VGZ van harte toejuichen.

VGZ steunt initiatief van EMC

Ik denk dat er rond leefstijlinterventies verschillende wegen naar Rome leiden, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Vandaar dat we als VGZ dit initiatief vanuit het EMC ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat we ook vanuit verzekeraars goed kijken naar de effecten voordat we duizend bloemen laten bloeien. De eerste resultaten van het Leefstijl Zorgloket zullen eind van het jaar beschikbaar komen. Vanzelfsprekend zijn we binnen VGZ benieuwd naar de uitkomsten.

En wat Mark betreft, hij heeft een elektrische fiets gekocht en pakt in de stad niet meer de auto, maar is op zijn E-bike te vinden. Inmiddels is hij 20 kg afgevallen en zijn knieklachten zijn ook een stuk minder geworden.

Jacco Visser, senior zorginkoper MSZ bij Coöperatie VGZ

Een blog van Jacco Visser

Senior Zorginkoop MSZ Regio Noord 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam