BLOG: van een papieren werkelijkheid naar een vliegwiel voor transformatie

12-06-2023


Onlangs spraken CEO Marjo Vissers en Fred Pijls, bestuurdersvoorzitter bij GGZ Oost Brabant, alliantiepartner Netwerk Zinnige Zorg) met Marjolein Cornelissen, PwC-expert gezondheidszorg. In deze blog leest u hun visie op de ontwikkelingen in de ggz in het licht van het Integraal Zorgakkoord.

VGZ en GGZ Oost Brabant, werken al sinds 2017 vanuit het innovatieprogramma ‘Samen Beter’ aan zinnige en passende zorg met netwerkpartners uit de regio. Tegen de landelijke tendens van stijgende zorgkosten in, wist GGZ Oost Brabant zowel de zorg- als de bedrijfskosten af te bouwen. Initiatieven als deze sluiten naadloos aan op het IZA. Hierin wordt het belang van regionale samenwerkingen met onder meer huisartsen, gemeenten en GGZ-instellingen benadrukt.

Fred Pijls en Marjo Vissers zijn het eens: het IZA is ‘integraler dan ooit’, met een positieve invloed op de cohesie binnen de GGZ. Maar hij deelt ook haar zorgen met betrekking tot de governance rondom het indienen van transitieplannen. Marjo ziet het IZA als een kans, maar die dreigt een bestuurlijke kerstboom te worden: er is veel overleg aan de bestuurstafels, terwijl de echte transitie op de werkvloer moet plaats vinden.

Dit blog is een eerste van een tweeluik. In de volgende blog een belangrijke samenwerkingspartner van de GGZ in de spotlights: de huisartsenzorg.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam