Overige tandheelkundige zorg voor jeugd tot 18 jaar

De meeste tandheelkundige zorg voor jeugd tot 18 jaar kan machtigingsvrij vergoed worden vanuit de basisverzekering. Voor een aantal behandelingen kan er wel een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder per prestatiecode of u een machtiging nodig heeft en hoe u deze aanvraagt via VECOZO. Ook leest u hier meer over het betalingsplafond.

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

Kosten boven betalingsplafond

 • Voor verzekerden tot 18 jaar heeft u altijd een machtiging nodig wanneer de tandheelkundige behandelingen samen meer dan
  € 1.400 per kalenderjaar
  bedragen.

Uitgebreid onderzoek met C012

 • Voor prestatiecode C012 heeft u een machtiging nodig als het uitgebreid onderzoek voor onze verzekerde onder bijzondere tandheelkundige zorg valt. En daarom vergoed moet worden vanuit de basisverzekering.

Moeizaam trekken melk- of frontelement met H35

 • Voor prestatiecode H35 voor het moeizaam trekken van melkelementen of frontelementen heeft u een machtiging nodig. 

Bij een afwijzing declareert u H11 of H16

Wordt uw aangevraagde machtiging door ons  Dan declareert u volgens de NZa Prestatie- en tariefbeschikking prestatiecodes H11 of H16 machtigingsvrij vanuit de basisverzekering.

Preventieve mondzorg met M30 of M40

Voor prestatiecodes M30 en M40 heeft u een machtiging nodig als de behandeling een 3e of 4e keer in hetzelfde kalenderjaar wordt toegepast, én:

 • Er al blijvende elementen zijn doorgebroken bij een kind jonger dan 6 jaar, óf
 • Er sprake is van verhoogde cariësactiviteit is (ECC), óf
 • Er sprake is van een glazuurafwijking, zoals kaasmolaren of amelogenesis imperfecta.

We hanteren extra normen voor prestatiecodes M30 en M40

Deze extra normen zijn opgesteld door onze tandheelkundige adviseurs. U leest er meer over op de pagina Doelmatigheid en plausibiliteit.

Fissuurlak met V30 of V35

 • Voor prestatiecodes V30 en V35 heeft u altijd een machtiging nodig voor verzekerden jonger dan 5 jaar.
 • Vanaf de 11e sealing is een machtiging nodig voor alle verzekerden jonger dan 18 jaar. We tellen alle sealings die tijdens de looptijd van de verzekering gedeclareerd zijn voor 1 verzekerde. 

Uw machtigingsaanvraag wordt beoordeeld op basis van toetsingsrichtlijn 'Fissuurlakken' van het College Adviserend Tandartsen (CAT).

Zoekt u informatie over een andere behandeling?

Kijk dan in het totaaloverzicht op de pagina Machtigingen.

 • Wordt de behandeling daar specifiek benoemd? Dan vindt u alle informatie op de pagina over de betreffende behandeling.
 • Staat de behandeling ook niet in het totaaloverzicht? Dan kunt u machtigingsvrij declareren vanuit de basisverzekering.

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

Voor het aanvragen van een machtiging voor bovenstaande tandheelkundige zorg voor jeugdigen tot 18 jaar, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Vergoedingen BV Jeugd conform polisvoorwaarden' (formulier M22).

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

 • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • De duidelijk gemotiveerde reden voor uw aanvraag
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode (als die van toepassing zijn)

Vraagt u een machtiging aan in verband met het bereiken van het betalingsplafond van € 1.400 in een kalenderjaar?

Dan ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Relevante röntgenfoto’s
 • Een omschrijving van welke behandelingen er eerder in het huidige kalenderjaar uitgevoerd zijn
 • Het concrete behandelplan per element, gespecificeerd met prestatiecodes

 Machtiging noodzakelijk bij kosten boven betalingsplafond

Vanaf 2023 heeft u voor verzekerden tot 18 jaar een machtiging nodig wanneer de tandheelkundige behandelingen samen meer dan € 1.400 per kalenderjaar bedragen.

De volgende behandelingen worden hierin niet meegerekend:

 • Bijzondere tandheelkunde en narcose gedeclareerd door een CBT
 • Narcose (niet door een CBT)
 • Implantologie
 • Kroon- en brugwerk (met uitzondering van prestatiecode R29/confectiekroon)
 • Orthodontie

Dit betekent het voor u

Is binnen een kalenderjaar het betalingsplafond van € 1.400 bereikt voor onze verzekerde? En declareert u daarna zonder machtiging nog kosten voor dezelfde verzekerde? Dan wordt uw declaratie door ons afgewezen met afwijscode 0551.

Vraag dan alsnog een machtiging aan voor alle zorg die binnen hetzelfde kalenderjaar nog gedeclareerd en uitgevoerd zal worden.

 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd?
  Dan kunt u opnieuw declareren. 

 • Wordt uw aanvraag afgewezen?
  Dan brengt u de kosten in rekening bij de ouder(s) of voogd(en) van de patiënt. 

 Tip: vraag vooraf een machtiging aan

Door vooraf een machtiging aan te vragen kunnen problemen in het declaratieproces voorkomen worden. En komt uw patiënt - onze verzekerde - niet voor onverwachte kosten te staan.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam