Machtiging gnathologie

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor gnathologiebehandelingen een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Het gaat hier om behandelingen die gedeclareerd worden met G-codes.

Gnathologie

 • U heeft geen machtiging nodig indien u werkzaam bent als tandarts/gnatholoog én uw patiënt(e)/onze verzekerde jonger is dan 18 jaar. De gnathologiebehandeling kan dan machtigingsvrij vergoed worden vanuit de basisverzekering.


 • U heeft een machtiging nodig indien u werkzaam bent als tandarts/gnatholoog, uw patiënt(e)/onze verzekerde 18 jaar of ouder is, én u de behandeling wilt laten vergoeden vanuit de basisverzekering.

  Let op: houd er rekening mee dat alléén complexe gnathologiebehandelingen (OPD-B) in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Een niet-complexe gnathologiebehandeling kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit een aanwezige aanvullende verzekering. Hier is geen machtiging voor nodig. Is dit het geval? Laat uw patiënt(e) zijn/haar verzekeringsvoorwaarden dan controleren. 


 • Bij uw aanvraag ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging 
  • Zorgvraag van de verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kopie van het onderzoek OPD-B (prestatiecode G22), inclusief conclusies

  Let op: stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.


 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam