Implantologie in de dentate kaak

Wanneer er implantaten geplaatst worden in de dentate kaak en u wenst deze behandeling te laten vergoeden vanuit de basisverzekering, heeft u altijd een machtiging nodig.

Implantologie in de dentate kaak

 • Minimale voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering

  Wanneer u een machtiging aanvraagt, zal een medisch adviseur bepalen of onze verzekerde aanspraak maakt op een vergoeding uit de basisverzekering. Hier zijn een aantal minimale voorwaarden aan verbonden:

  • De behandeling dient uitgevoerd te worden door een tandarts/implantoloog, kaakchirurg of CBT.
  • Het plaatsen van een implantaat/meerdere implantaten valt volgens u onder de regeling bijzondere tandheelkunde. Dit dient u duidelijk te motiveren.
  • Wanneer er fronttanden vervangen worden bij een verzekerde jonger dan 23 jaar, komen deze implantaten alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer het te vervangen element aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:
  • Het element is agenetisch
  • Het element is vóór het 18e levensjaar in zijn geheel verloren gegaan
  • Het element is vóór het 18e levensjaar als verloren te beschouwen

  Indien er implantaten worden geplaatst ter vervanging van elementen die door een ongeval verloren zijn gegaan op het moment dat uw patiënt 18 jaar of ouder is/was, kunnen deze eventueel vergoed worden uit een aanvullende verzekering. Voor meer informatie, zie ‘Tandheelkundige zorg na ongevallen’.

  In sommige gevallen kan er bij een dento-alveolair defect wel aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk zijn. Ook hiervoor dient u een machtiging aan te vragen. Een medisch adviseur doet hier dan definitief uitspraak over.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  U levert de volgende gegevens aan: 

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Röntgeninformatie
  • Indien de behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt, dient u dit te motiveren

  Indien de reden voor implantaten hoofd-hals oncologie betreft ontvangen wij graag ook:

  • Informatie over de oncologische aandoening en behandeling
  • Welke elementen verloren zijn gegaan of verwijderd zijn in het kader van de oncologiebehandeling
  • In welke regio de implantaten geplaatst worden
  • Welke constructie er op de implantaten geplaatst wordt

  Indien de aanvraag een dento-alveolair defect betreft ontvangen wij graag ook:

  • Het verslag van binnenkomst bij Spoedeisende Hulp en/of uitdraai behandelhistorie

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord