Retourinformatie voor afwijsreden 8009

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Diagnosecode ontbreekt of is onjuist

Voor behandelingen met een startdatum na 1 januari 2022 is een diagnosecode nodig. Deze ontbreekt nu of is onjuist. 

Tips & adviezen: Vul in rubriek 3601 de diagnosecodelijstcode in én in rubriek 3602 de bijbehorende diagnosecode/zorgvraagtypecode. Let op: de rubrieken 3601 en 3602 moeten 2x ingevuld worden. Een keer voor het GBGGZ en een keer voor het zorgvraagtype. 

U kunt onderstaande diagnosecodelijstcodes gebruiken:
029 = DSM hoofdgroep GGZ
031 = Zorgvraagtype
033 = GB-GGZ profielen

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam