Retourinformatie voor afwijsreden 0613

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Deze melding kan verschillende oorzaken hebben:

 • Er is geen overeenkomst en/of bevoegdheid voor de gedeclareerde prestatiecode 
 • De declaratie is nog niet ontvangen of verwerkt

Tips & adviezen:

 • Controleer of de verzekerde een geldige basisverzekering bij ons heeft.
 • Controleer of de verzekerde op het moment van de behandeling 18 jaar of ouder is. 
 • In Vecozo vindt u een overzicht van alle door u afgesloten overeenkomsten. In dit overzicht kunt u controleren of de gedeclareerde prestatiecode onder het contract valt. Houdt u er rekening mee dat er sprake is van een verwerkingstijd van circa 5 werkdagen alvorens u de overeengekomen prestatiecodes kunt declareren.
 • Controleer ook of de verwijzing klopt, want zonder juiste verwijzing is er namelijk geen recht op vergoeding. Controleer bijvoorbeeld of de verwijzer in (rubriek 0421) wel bevoegd om te verwijzen. Wordt het specialisme juist aangeleverd? Of: klopt de code van de verwijzer (rubriek 0420)?

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam