E-health

E-health is een term die steeds vaker wordt gebruikt binnen de zorg. Het is een verzamelnaam voor toepassingen die patiënten en artsen helpen om elektronisch (vaak via internet of een app) met elkaar te communiceren.

Patiënten ervaren dankzij e-health meer vrijheid. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis/zorginstelling, hebben eigen regie op hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. E-health-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door zorgverlener en patiënt.

Ik herstel-app
Herstel na een operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Adviezen die patiënten krijgen, zijn soms tegenstrijdig. Ook is het vaak niet duidelijk voor de patiënt hoe het – eenmaal ontslagen uit het ziekenhuis - verdergaat. Dit kan teleurstelling, onzekerheid of psychische klachten geven en vertraagde terugkeer naar het werk. In de Ik herstel-app wordt een herstelplan op maat gemaakt. Er staat in welke activiteiten iemand op welk moment weer mag doen. Ook is het mogelijk online te overleggen met de arts. Patiënten herstellen gemiddeld 9 tot 12 dagen sneller als ze deze app gebruiken. 
Keuzehulp Liesbreuk

Een keuzehulp is een (digitaal) hulpmiddel dat alle informatie over een aandoening en de mogelijke behandeling op een rijtje zet. In de keuzehulp geeft de patiënt aan wat voor hem belangrijk is. Persoonlijke omstandigheden bepalen namelijk welke behandeling een patiënt wil ondergaan. De patiënt bespreekt de uitkomst daarna met de arts. Zo komen patiënt en arts samen tot een beslissing die recht doet aan de wensen en omstandigheden van de patiënt.

Lees meer op Bernhoven.nl

Hartbewaking op afstand

Telemonitoring is een ander woord voor hartbewaking op afstand. Met een speciaal kastje, worden verschillende waarden gemeten die voor het hartfunctioneren van belang zijn. De aangesloten apparatuur meet waarden, zoals het gewicht, de bloeddruk of de hartslag. Zo is er continu bewaking én krijgt de patiënt begeleiding op maat bij de behandeling en het aanpassen van de leefstijl. Patiënten hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis.

Lees meer op Catharinaziekenhuis.nl

Beeldbellen tegen angst en dwang  

Met behulp van beeldbellen kan de behandeling van angst- en dwangstoornissen deels thuis worden afgemaakt. Hierdoor worden mensen maar 8, in plaats van 16 weken opgenomen. Daarnaast maakt beeldbellen het mogelijk dat cliënten gerichte oefeningen doen in de eigen omgeving, terwijl de behandelaar op afstand meekijkt. 

Lees meer op Angstendwang.nl

DISCoVR
Sociale interactie is voor mensen met autisme vaak lastig. Ze slagen er onvoldoende in om belangrijke communicatiesignalen op te pikken of deze zelf in te zetten. Met DISCoVR kunnen deze vaardigheden goed geoefend worden. Met een VR-bril worden echte situaties nagebootst, maar blijft er daarnaast ruimte voor reflectie. In de VR-omgeving krijgt de behandelaar ook de mogelijkheid om steeds nieuwe rollen aan te nemen. Zo komen verschillende situaties aan bod. 
MijnIBDcoach-app

Ruim 80.000 mensen hebben te maken met een chronische ontsteking van de darm. Dat kan heftige impact hebben op de kwaliteit van leven. MijnIBDcoach is een app die helpt om de gezondheid in de gaten te houden. Met periodieke vragenlijsten monitoren arts en patiënt samen de gezondheid. Doordat het ziekteverloop regelmatiger wordt bekeken, kunnen darmontstekingen eerder worden ontdekt (en zijn ze dus minder heftig). Hierdoor kan een ziekenhuisopname vaak worden voorkomen. 

Bekijk de MijnIBDcoach-app

Beter dichtbij

Cliënten van Rivas Zorggroep kunnen sinds kort beeldbellen met hun logopedisten. Zij maken hiervoor gebruik van de gratis app BeterDichtbij. Cliënten en logopedisten ervaren het beeldbellen als zeer positief. Cliënten hoeven niet meer te reizen waardoor zij fit aan iedere behandeling beginnen.

Het alliantienetwerk Zinnige Zorg: samen sterk voor e-health

Het Netwerk Zinnige Zorg streeft samen met elkaar om de beweging van zinnige zorg vorm te geven. Het netwerk bestaan inmiddels uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ instellingen en 2 V&V instellingen. De ambitie van het netwerk is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst. 

Inspireren en van elkaar leren

Het netwerk werkt samen met elkaar en de betrokken ketenpartners om nieuwe Zinnige Zorg initiatieven te delen. We delen resultaten met elkaar en leren van elkaars werkwijze We komen regelmatig bijeen, bespreken dilemma’s en kijken gezamenlijk hoe we kunnen innoveren. Zo ook op het gebied van e-health: veel zinnige zorg initiatieven zijn ontwikkeld bij een van de alliantiepartners en worden inmiddels ook ingezet bij andere zorginstellingen. 


Lees meer over het alliantienetwerk

E-health is belangrijk 

Met de personeelstekorten en de stijgende vergrijzing is het essentieel dat er nieuwe zinnige (e-health) initiatieven komen. Doordat de technologische ontwikkelingen snel gaan en er nog weinig onderzoek is gedaan naar de efficiëntie van e-health toepassingen, is het essentieel om goed te snappen welke initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan zinnige zorg. E-health is niet het doel, maar een middel om voor iedereen in Nederland kwalitatief goede,  betaalbare en zinnige zorg te garanderen, voor nu en in de toekomst.

Lees meer over het belang van e-health in dit artikel van VGZ op Qruxx.nl

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam