Transformatieplan ETZ positief beoordeeld door VGZ en CZ

10-07-2023

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg heeft als een van de eerste ziekenhuizen via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ een positieve beoordeling ontvangen voor een transformatieplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit betekent dat het ETZ financiële middelen krijgt om de plannen voor de Polikliniek van de Toekomst en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken.

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. Het belangrijkste criterium is dat het hierbij gaat om ‘impactvolle transformaties’.

Het ETZ en de zorgverzekeraars VGZ en CZ werken al meerdere jaren intensief samen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de ziekenhuiszorg in de regio Midden-Brabant. De inzet op Passende Zorg staat centraal in de partnerschappen die het ETZ is aangegaan met zowel VGZ (Zinnige Zorg Alliantie) als CZ (Duurzame Coalitie). Doel van de IZA-aanvraag van het ETZ is om de al lopende samenwerking op het gebied van digitalisering van zorg te continueren, uit te breiden en te versnellen. Dit volgens de uitgangspunten van het IZA: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Regie

De IZA aanvraag richt zich op een impactvolle digitale transformatie van de zorg. Door de voorgestelde versnelling verwacht het ziekenhuis minder vierkante meters en minder verpleegbedden nodig te hebben, ondanks het stijgen van de zorgvraag. Ook voorziet de aanvraag in een afname van het aantal bezoeken aan de poliklinieken. Bij alle veranderingen staat behoud van kwaliteit van zorg voorop, met acceptabele wachttijden. 
ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden: 'We zien toenemend kans om patiënten meer regie te laten nemen in het eigen ziekteproces. Maar dat is lastig om te realiseren, omdat er onvoldoende zorgprofessionals zijn en de verwachtingen van patiënten toenemen. Door onze digitale transformatie kunnen we meer zorg op afstand bieden en daarmee tegelijkertijd onze zorgprofessionals ontlasten. Het is daarbij wel belangrijk dat onze zorgprofessionals nauw betrokken zijn bij deze transformatie om vanuit de inhoud de zorg te verbeteren.'

Polikliniek van de Toekomst

Op basis van de bevolkingsprognose Midden-Brabant wordt een grote toename van het aantal polikliniek bezoeken verwacht. Echter, door het tekort aan zorgprofessionals kan de stijgende zorgvraag niet worden beantwoord. Om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden is grootschalige inzet op digitalisering en hybride zorgverlening essentieel.
Met het programma Digitale Transformatie zet het ETZ in op het optimaliseren van zorgprocessen, ondersteund door slimme digitale oplossingen. Zo kunnen patiënten online afspraken plannen en wordt een zelfmeetplein ingericht, waar patiënten zelf hun bloeddruk en hartslag kunnen meten ter voorbereiding op een polibezoek. Hiermee worden zorgprofessionals ontlast van administratieve taken. 

Digitale Zorgpaden

Ook zet het ETZ fors in op de ontwikkeling van digitale zorgpaden. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke zorg in het ziekenhuis thuishoort, en welke zorg digitaal geboden kan worden. Bijvoorbeeld door digitale triage, pre procedurele screening en het digitaal voorlichten van patiënten. Het ETZ bouwt hiermee voort op het succesvolle digitale zorgpad Inflammatory Bowel Disease (IBD). Patiënten met IBD beantwoorden driemaal per jaar een digitale vragenlijst. De combinatie met de uitkomsten van bloedonderzoek bepaalt vervolgens of een patiënt wordt opgeroepen voor een fysiek consult. Hiermee brengt het ETZ de drie standaard geplande consulten terug naar slechts één consult per jaar. Daardoor kunnen meer patiënten gezien worden door de medisch specialist en wordt bijgedragen aan de toegankelijkheid van zorg.

Ondersteuning patiënten

Het ETZ is zich ervan bewust dat de transformatie naar digitale en hybride zorg wat vraagt van patiënten. Het ETZ ondersteunt patiënten daarom om digitaal vaardig(er) te worden. Samen met de Bibliotheek Midden-Brabant zijn er fysieke DigiPunten ingericht om patiënten te helpen bij al hun vragen over digitale zorg, zoals het inzien van het eigen medisch dossier en het online plannen van een polibezoek. Met de digitale transformatie zet het ETZ ook in op het verduurzamen van de zorg volgens de Green Deal. Zo worden geen papieren afspraakbrieven meer verstuurd, en worden de reisbewegingen van patiënten naar het ziekenhuis teruggebracht door meer digitale consulten. 

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO van Coöperatie VGZ: “De druk op de zorg in Nederland neemt steeds verder toe. We zien een grote zorgvraag op ons afkomen en tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort aan zorgprofessionals om die zorg te verlenen. Dat betekent dat we zaken echt slimmer en anders moeten gaan organiseren. Het ETZ laat concreet zien hoe. Andere manieren van zorg aanbieden betekent dat we patiënten en onze leden daar aan moeten laten wennen, zodat ook mensen die digitaal minder vaardig zijn, toch mee kunnen doen. Daarom investeren we samen met het ETZ in DigiPunten, waar mensen op maat geholpen kunnen worden, zodat ze daarna zelf regie kunnen nemen. Ook testen we nieuwe toepassingen met onze leden in het VGZ experience lab en passen we deze aan op hun feedback. Het gaat er immers om dat onze leden zelf aan de slag kunnen met al die prachtige toepassingen. Zo vergroten we de toegankelijkheid van onze website en apps. Tot slot is er natuurlijk een hoofdrol weggelegd voor de arts en de verpleegkundige in de spreekkamer. Als zij de patiënt goed informeren over veilige digitale zorg en monitoring is het voor de patiënt sneller vanzelfsprekend om deze nieuwe manier de zorg te ontvangen.”

Zorgnetwerk Midden-Brabant

De digitale transformatie van het ETZ leidt niet tot een verschuiving van zorg in de keten. Om dit te kunnen borgen, worden de plannen afgestemd met zorgverzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners. Zorgnetwerk Midden-Brabant verwacht dat de grootschalige inzet op digitalisering bijdraagt aan de regionale uitdagingen en de wens om in de regio zelfredzaamheid van de burger via passende, digitale benadering te bedienen. Dit is Zorgnetwerk Midden-Brabant reden om het transformatieplan van het ETZ te ondersteunen.
 

Eind juli zijn er tachtig aanvragen ingediend voor de snelle toets van het Integraal Zorgakkoord (IZA) bij de coördinerende zorgverzekeraars in diverse regio’s. Hiervan zijn er veertien geweigerd en negen aangenomen. De overige aanvragen wachten nog op een beoordeling.

 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam