Onze Ledenraad

Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Onze verzekerden hebben via de Ledenraad invloed op ons beleid. In een coöperatie staat het belang van de leden voorop. Binnen Coöperatie VGZ betekent dat: verzekerd zijn van zinnige zorg tegen een stabiele premie.

Dit doet de Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt het belang van de leden door de doelstellingen van de coöperatie te verdedigen. De Ledenraad heeft daarbij vooral aandacht voor de manier waarop Coöperatie VGZ meningen, wensen en ervaringen van verzekerden (zoals die bijvoorbeeld naar voren komen uit klantonderzoeken) verwerkt in het beleid. De Ledenraad denkt mee over de toekomst, actualiteiten en wijzigingen en werkt mee in cocreatie-sessies.

De Ledenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er elk jaar circa drie overleggen van elke Raad van Advies, waarin inhoudelijk een thema wordt besproken en/of de Ledenraadsbijeenkomst wordt voorbereid.

Bevoegdheden en activiteiten

Het functiepakket van de Ledenraad is breed. Hieronder lichten we de meest essentiële taken uit. 

  • Benoemen leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
  • Vaststellen van de jaarrekening
  • Uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur
  • Bespreken proposities Coöperatie VGZ
  • Zorginkoopstrategie doornemen

De samenstelling van de Ledenraad

De Ledenraad is opgedeeld in vier regionale afdelingen met 9 leden per regio. Deze afdelingen noemen we de raden van advies. Alle 36 leden zijn verzekerden binnen Coöperatie VGZ. De Raden van Advies worden voorgezeten door vier verschillende voorzitters.

Selectieprocedure

Op het moment dat er een plek moet worden ingevuld, start de selectieprocedure door de selectiecommissie (vier leden van de Ledenraad). Alle kandidaten die belangstelling hebben getoond worden automatisch meegenomen in het selectieproces.

Ee kandidaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Verzekerd zijn bij een van de merken van Coƶperatie VGZ
  • Woonachtig zijn in de regio waar een plek is vrijgekomen
  • Het nieuwe lid draagt bij aan een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van het verzekerdenbestand

Bekijk het reglement van de Ledenraad

Voorzitters Raden van Advies

Geesje
Benthem
Voorzitter Raad van Advies Noord-Oost
Evi
Koster
Voorzitter Raad van Advies Noord-West
Frans
van Delft
Voorzitter Raad van Advies Zuid-Oost
Alda
van Zijl
Voorzitter Raad van Advies Zuid-West