BLOG: Mijn ervaring als nieuw lid van de Ledenraad

Het is augustus 2022 wanneer mijn schoonzus mij appt met de woorden “Word jij lid van de Ledenraad van Coöperatie VGZ”? Haar bericht overvalt me ergens, want nog niet eerder had ik een soort gelijke rol overwogen. Ik dacht altijd: ledenraden zijn voor professionals met veel levenservaring. Wat kan ik daar nou aan bijdragen? Maar nadat ik me er meer in had verdiept, realiseerde ik me dat ik, met mijn ervaring en visie, juist kan bijdragen aan de diversiteit van de Ledenraad. Want ik ben nog relatief jong én ik ben werkzaam in de ouderenzorg. Zodoende solliciteerde ik en ben ik sinds kort toegetreden tot de ledenraad. 

Waarom zit ik in de Ledenraad?

Als begin 30’er ervaar ik dat lang niet iedereen even goed weet wat de taak van een zorgverzekeraar precies is, laat staan welke invloed zij kunnen hebben. Wanneer ik vertel dat ik lid ben geworden van de ledenraad zijn mensen verrast. Vragen als… “Maar is dat wel leuk dan?” en “Wat moet je dan doen dan?” zijn standaard reacties. Ik moet hier wel om lachen, want eerlijk: voor ik zelf in de zorg werkte, was ik hier ook veel minder bewust van. Nu ik werk als manager in de zorg en ervaar ik dagelijks welke uitdagingen er spelen in Nederland en ben ik hier ook veel bewuster mee bezig. Ik geef dan ook standaard als antwoord terug, dat wanneer je invloed wilt hebben op je eigen toekomst en waarde hecht aan goede zorg, het begint met zelf invloed uit te oefenen. Dit is dus mijn manier om bij te dragen aan mijn eigen toekomst en die van de mensen om mij heen. Daarnaast geloof ik dat er nog grote uitdagingen voor ons liggen. Denk aan vergrijzing, stijgende personeelstekorten en de inflatie. Door lid te worden van de ledenraad wil ik VGZ input geven vanuit mijn ledenperspectief. Mijn ervaringen als starter op bijvoorbeeld de woningmarkt, maar ook de mensen die ik spreek als leidinggevende in de zorg geven mij een breed perspectief. Dat ik zal meenemen in mijn rol als lid van de ledenraad.

Mijn eerste ledenvergadering

Het is donderdag 2 februari wanneer ik mijn allereerste Ledenvergadering bijwoon als officieel lid van de VGZ Ledenraad. Rond 14:00 uur stap ik over de drempel van het VGZ kantoor. Warm word ik welkom geheten aan de balie door drie stralende dames. Aan de tafel links van mij zitten een aantal collega-raadsleden te wachten tot de zaal beschikbaar is. Er hangt een informele sfeer waarbij grapjes gemaakt worden terwijl we ons richting de vergaderzaal bewegen.
“Prettig” denk ik bij mezelf. Prettig hoe iedereen elkaar op een warme manier welkom heet, zonder rangen of standen. Een groep betrokken leden met hetzelfde doel voor ogen: het beste uit VGZ halen vanuit het perspectief van de leden.  

De agenda is goed gevuld met een mooie mix tussen beleidsinformatie, zelf ingebrachte stukken en een aantal belangrijke besluiten die worden moeten genomen. Ik merk dat de snelheid van de vergadering hoog is. Ieder lid zit vanuit eigen expertise en referentiekader aan tafel. Onderwerpen stippen verschillende domeinen en doelgroepen aan en het is verfrissend om te ervaren hoe domeinen elkaar raken en beïnvloeden. Enkele momenten denk ik bij mezelf “Dit gaat me te snel… Hoe krijg ik ooit grip op al deze informatie?” Maar hoe verder we in de vergadering komen, hoe meer informatie ik begin te herkennen. Mijn zelfvertrouwen begint te groeien en ik durf zowaar ook inbreng te leveren.

Later, thuis op de bank, moet ik een beetje lachen om mezelf. Die spanning was helemaal niet nodig. Het zijn immers allemaal gewone mensen die hetzelfde doel hebben als ik en dat is VGZ helpen inzicht te krijgen in wat er speelt onder verzekerden.
Het blijft een spannende beslissing om toe te treden als lid van de Ledenraad van Coöperatie VGZ, maar ik kijk uit naar het leveren van mijn bijdrage. Ik neem mijn eigen ervaring en de ervaringen van mensen om mij heen mee om VGZ te voeden. En samen te groeien naar toekomstbestendige zorg voor iedereen.

Loes Kort

Benieuwd naar de andere leden van de Ledenraad?

Loes Kort

Loes is recent toegetreden tot de Ledenraad van Coöperatie VGZ. In dit blog beschrijft ze hoe ze tot haar keuze om Ledenraadslid te worden is gekomen, wat haar drijft en hoe ze de eerste vergadering heeft ervaren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam