Samen ouderen helpen in zoektocht naar passende zorg

Samenwerking gemeenten Noord-Limburg en Coöperatie VGZ

03-03-2021
Zeven gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ starten de samenwerking met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij hun vele, soms complexe, zorgvragen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is één plek waar ouderen, hun verzorgers of mantelzorgers terecht kunnen voor advies over het vinden van passende zorg. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is er voor alle inwoners van de regio, ook als je niet bij VGZ verzekerd bent. Ouderen krijgen telefonisch advies over de verschillende domeinen heen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz)). Uit eerste ervaringen bij de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas blijkt dit een welkome service die voorziet in een grote behoefte. De gemeenten Venlo, Gennep, Venray, Bergen en Beesel, waren enthousiast en zijn ook in hun gemeenten samen gaan werken met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. Vanaf 1 februari 2021 zijn alle gemeenten in Noord-Limburg aangesloten en wordt er advies over alle domeinen heen gegeven.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. In hun zoektocht naar passende, blijvende zorg weten ze vaak niet welke mogelijkheden voor ouderenzorg er zijn en waar ze hun vraag moeten stellen. Door het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg in te richten komt alle kennis samen en kan de klant veel beter worden geholpen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg adviseert over verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een zorginstelling, de keuzes die klanten hebben en hoe de zorg te regelen valt. Zo staan de adviseurs van het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg in nauw contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten om een passend advies te geven aan klanten. Mocht de zorg en ondersteuning die een klant nodig heeft, passen binnen de Wmo dan wordt een klant direct verder geholpen door de juiste persoon binnen de eigen gemeente. En hoeft hij/zij niet opnieuw zijn/haar verhaal te doen.

 

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is gratis en is er voor iedereen

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een gratis service voor alle ouderen woonachtig in de regio. Ook voor diegenen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten kunnen bellen voor advies. Maar ook zorgaanbieders, medewerkers van de gemeente, casemanagers of cliëntondersteuners kunnen samen met hun klant bellen voor advies. ‘Zo biedt het Kennisloket echt ‘ontzorging’, zegt Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij het VGZ Zorgkantoor, ‘ We geven snel duidelijkheid in de mogelijkheden en de te nemen stappen. Zo blijf je goed geïnformeerd en kun je zelf de regie houden. Zo helpen we je in de zoektocht naar de best passende zorg in een periode waarin je kwetsbaar bent. Op dat soort momenten heb je al voldoende andere zorgen. Daarnaast zorgen we voor geruststelling voor de toekomst. We nemen je mee in wat je kunt verwachten en wat de mogelijkheden zijn. Zo kun je eigen regie behouden en ben je beter voorbereid’, aldus Marieke Braks.

 

Intensief en complex

Roy Bouten, wethouder gemeente Horst aan de Maas: ‘We krijgen vaak zorg- en ondersteuningsvragen van inwoners die intensiever en complexer zijn dan we vanuit de Wmo kunnen leveren. En inwoners weten ook niet altijd waar ze terecht kunnen. Bij de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Nu kunnen we inwoners beter helpen, door bijvoorbeeld vooraf anoniem de casus af te stemmen met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. En bij het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg krijgt de inwoner nu een advies dat al besproken is met onze consulenten bij de gemeente in plaats van een doorverwijzing naar een ander loket, waar hij of zij opnieuw het hele verhaal moet doen.’

Positieve ervaringen

De gemeenten Horst aan de Maas en Peel aan de Maas werken al een tijdje samen met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. ‘De ervaringen zijn erg positief, vertelt Ronald Ruijters, regiomanager bij Coöperatie VGZ. ‘Klanten waarderen deze nieuwe dienstverlening met ruim een 8. Ook gemeenteconsulenten en huisartsen zien een duidelijke meerwaarde en zijn enthousiast. De regio Noord-Limburg is de eerste regio in Nederland waar deze samenwerking met alle zeven gemeenten in de regio is gerealiseerd.’

Van regiobeeld tot Kennisloket Thuis in blijvende zorg

De zeven gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ hebben voor de domeinoverstijgende zorg en ondersteuning een regiobeeld gemaakt. Hierin staan de regionale ontwikkelingen op het gebied van zorg en gezondheid. Dit regiobeeld is bedoeld om bijvoorbeeld het aanbod van zorg en ondersteuning goed aan te laten sluiten op de behoeftes in de regio. Nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van wachttijden en het tekort aan personeel en dat over de grenzen van zorg en welzijn heen. Vanuit het regiobeeld zijn knelpunten en thema’s op het gebied van ouderenzorg, GGZ en preventie opgesteld waarin gemeenten en coöperatie VGZ samenwerken. Het regiobeeld is ook besproken met zorgaanbieders en vertegenwoordigers van inwoners in de regio. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is één van de initiatieven op het gebied van ouderenzorg waarin gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten bundelen om inwoners in Noord-Limburg te helpen bij het vinden van passende, blijvende zorg.

Bel het Kennisloket thuis in blijvende zorg

Hulp nodig in de zoektocht naar passende, blijvende zorg? Bel het Kennisloket Thuis in blijvende zorg op telefoonnummer 088-131 1657. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. De hulp van het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is gratis en voor iedereen.

Contactgegevens
voor mediarelaties
Coöperatie VGZ
24/7
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam