ETZ en VGZ tekenen meerjarencontract

ETZ en VGZ
08-07-2022
 Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Coöperatie VGZ hebben een nieuw strategisch samenwerkingsverband voor een periode van vijf jaar (2022 – 2026) ondertekend. Beide alliantiepartners zijn erg tevreden over de resultaten die de samenwerking al heeft opgeleverd en zetten hun ambitie om de zorg zinniger en toekomstbestendig te organiseren graag samen voort.

In het ETZ zijn de afgelopen jaren al ruim honderdvijftig initiatieven gestart om de zorg slimmer, efficiënter, kwalitatief beter en innovatiever te maken. Het sturen op gepast gebruik van dure geneesmiddelen, het toedienen van antibiotica in de thuissituatie en het project ‘Intensive Care zonder muren’ zijn daar goede voorbeelden van.

Uitgangspunten


In het nieuwe meerjarencontract hebben het ETZ en VGZ gekeken naar de uitgangspunten om de transitie naar gepaste zorg verder vorm te geven. Zo hebben digitalisering van de zorg – digitaal als het kan, fysiek als het nodig is - en preventie nadrukkelijk een plek gekregen in de overeenkomst. Op deze manier organiseren beide alliantiepartners minder druk op schaarse capaciteit en beheersing van zorgkosten. Dat heeft ertoe geleid dat het contract aansluit bij de transitieopgave die zij de komende jaren gezamenlijk vorm willen geven.

Gedeelde visie


Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ: “We hebben écht een gedeelde visie op waar we met gepaste zorg naartoe willen. Het meerjarige contract ondersteunt deze beweging en helpt ons focus te houden, waarbij we de realiteit en de grote uitdagingen waar we met z'n allen voor staan, niet uit het oog verliezen.”

Marcel Vrijhoeven, manager zorgverkoop ETZ: “De druk op de zorg neemt toe door de vergrijzing en het personeelstekort. Het wordt dus een gezamenlijke uitdaging voor ziekenhuis en zorgverzekeraar om de zorg breed toegankelijk te houden. Daar blijven we de komende jaren samen aan werken, onder meer door het actief delen van kennis en ervaring.”

Focus


In het nieuwe meerjarencontract ligt de focus op een aantal speerpunten. De grote kracht zit hem in het feit dat de zorgprofessionals van het ETZ actief deelnemen aan de werkgroepen, dat ze bevlogen nieuwe ideeën en werkwijzen delen en dat ze als ambassadeur klaar staan om hun kennis te verspreiden door Nederland en daarbij worden ondersteund door professionals van VGZ.

De meerjarenovereenkomst wordt ondertekend door (v.l.n.r. op de foto) Cas Ceulen (Chief Health Officer van Coöperatie VGZ), Marjo Vissers - Kuijpers (CEO van Coöperatie VGZ) en ETZ-bestuurder Bart Berden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam