Retourinformatie voor afwijsreden 8022

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Er is geen contract met de aangeduide declarant

Uitleg, tips en/of adviezen: Met ingang van 1 januari 2020 is een cessieverbod ingevoerd binnen de wijkverpleging en is rechtstreeks declareren (via VECOZO) voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet meer mogelijk. Dit betekent ook dat er vanaf 2020 strikter betaalbeleid geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Als niet-gecontracteerde zorgaanbieder, betekent dit dat u de behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 januari 2020 per 1 januari 2020 niet meer direct bij ons kunt declareren. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Cessieverbod en strikter betaalbeleid voor niet gecontracteerde zorgaanbieders wijkverpleging'.

Heeft u onlangs een overeenkomst met ons afgesloten?

Is uw declaratie afgewezen, maar heeft u wél onlangs een overeenkomst met ons afgesloten? Dan is het mogelijk dat de overeenkomst nog niet volledig in ons systeem verwerkt is en dat uw declaraties zijn afgewezen. Houd na afsluiten van de overeenkomst rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen. Hierna kunt u de geleverde zorg (opnieuw) declareren als gecontracteerd zorgaanbieder. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam