Zinnige zorg in de wijkverpleging

De personeelstekorten in de zorg hebben een grote impact op de toegankelijkheid van zorg voor onze leden. Wij zetten daarom maximaal in op passende zorg. Alleen zo kan de wijkverpleging als essentiële schakel in de wijk onze leden in staat stellen om langer zelfredzaam te zijn. Op deze pagina vindt u voorbeelden van zinnige zorg ván zorgaanbieders en kunt u ook zelf ideeën aandragen.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren, zorgen voor kwalitatief goede zorg, de wijkverpleegkundige tijd besparen én het werkplezier vergroten. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen. We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Uitgelicht: Verpleegkundig adviesgesprek

Eén van onze Good Practices is het verpleegkundig adviesgesprek. Dit adviesgesprek vervangt het indicatiegesprek en wordt aan iedere cliënt aangeboden. Ongeacht of er capaciteit is om zorg te gaan leveren. In het gesprek onderzoeken wijkverpleegkundige en cliënt samen de verschillende mogelijkheden om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Met deze werkwijze komt iedere cliënt in beeld en wordt de inzet van hulpmiddelen en het netwerk gestimuleerd.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de wijkverpleging? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam