Cessieverbod en strikter betalingsbeleid voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders wijkverpleging

03-07-2019
Met ingang van 1 januari 2020 voeren wij een cessieverbod in binnen de wijkverpleging en is rechtstreeks declareren (via VECOZO) voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet meer mogelijk. Dit betekent ook dat er vanaf 2020 een strikter betalingsbeleid geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 

Grip op kwaliteit en betaalbaarheid

Binnen de niet-gecontracteerde wijkverpleging zien wij al een aantal jaar een relatief grote en onverklaarbare stijging van de zorgkosten. VGZ streeft ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze verzekerden. Ook hebben we de wettelijke en maatschappelijke taak om de doelmatigheid van de zorg te garanderen en de kosten van administratie en onze eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. Daarom voeren we per 1 januari 2020 het cessieverbod in.

Wat betekent dit voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en cliënten? 

Door het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent ook dat wij strikter betalingsbeleid hanteren waardoor u voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 2020 geen rechtstreekse betalingen meer van ons ontvangt. Voor u, als niet-gecontracteerde zorgaanbieder, betekent dit dat u de behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 januari 2020 per 1 januari 2020 niet meer direct bij ons kunt declareren.

Geen gevolgen voor gecontracteerde zorgaanbieders 

Voor gecontracteerde zorgaanbieders wijzigt er niets: zij kunnen in 2020 direct bij ons declareren en ontvangen rechtstreeks betalingen van ons. Lees alle informatie en voordelen over onze overeenkomsten

Wilt u meer informatie over deze wijziging? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam