Zorg opschorten of beëindigen

Als het echt nodig is, kunt u als zorgaanbieder zorg opschorten of beëindigen. We begrijpen dat dit zowel voor u als uw cliënt een vervelende situatie is. We helpen u graag met meer informatie over de procedure, een stappenplan en tips voor hulp.

 Wanneer kunt u zorg opschorten of beëindigen?

In het geval van zorgopschorting zet u de ingezette zorgverlening tijdelijk stil. Bij zorgbeëindiging wordt de zorg volledig beëindigt.

U kunt als zorgaanbieder zorg opschorten of beëindigen als er zwaarwegende redenen bestaan waardoor u de zorgverlening niet in redelijkheid uit kunt voeren. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke situaties. Het gaat dan meestal over levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Meer hierover leest u in ons protocol.

 Stappenplan zorgopschorting en zorgbeëindiging

Wanneer u niet op een redelijke manier de zorg kunt verlenen en u de zorg wilt opschorten of beëindigen, doorloopt u onderstaand stappenplan.

 1. Bespreek de situatie met andere professionals in uw vakgebied

  Om zorg te kunnen opschorten of beëindigen, is het van belang dat u de situatie heeft besproken met andere zorgaanbieders van andere disciplines of deskundigheidsniveaus. Denk bijvoorbeeld aan een arts of casemanager.

 2. Breng uw cliënt schriftelijk op de hoogte van:

  • uw voornemen om de zorg op te schorten of te beëindigen
  • uw melding van dit voornemen bij ons als zorgverzekeraar

  Om zorg op te schorten of te beëindigen, is het vereist dat uw cliënt minimaal één keer schriftelijk op de hoogte is gebracht van uw voornemen dit te doen wanneer de situatie niet verandert. Uw melding aan de cliënt is hierbij voorzien van uitleg.

  Daarnaast is het een vereiste dat u uw cliënt minimaal één keer schriftelijk op de hoogte stelt van uw melding bij ons als zorgverzekeraar. Uw cliënt moet weten dat wij (en eventueel andere betrokken partijen) zijn ingeschakeld om samen op te zoek gaan naar een oplossing.

 3. Stel ons op de hoogte via ons formulier

  Wanneer u bovenstaande stappen volledig heeft doorlopen, dan kunt u ons op de hoogte stellen door het formulier 'Zorgopschorting en zorgbeëindiging' bij ons in te dienen. Let op: u blijft als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de cliënt totdat er een passende oplossing is gevonden.
 4. Wij beoordelen uw casus

  Onze zorgadviseurs gaan aan de slag met uw aanvraag. Zij voeren wederhoor uit bij de andere betrokken partijen en nemen eventueel contact met u op wanneer er meer informatie nodig is.

  Wanneer het dossier compleet is, wordt het team Medisch Advies geïnformeerd. Onze medisch adviseurs doen een uitspraak over de situatie en bepalen uiteindelijk of de reden voor zorgopschorting of -beëindiging gegrond is. Wij informeren u over de uitkomst en laten u weten wat de vervolgstappen zijn.

 Hulp bij het leveren van zorg in een onwenselijke situatie

Het opschorten of beëindigen van zorg is een ingrijpende maatregel, die slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan plaatsvinden. Wanneer u de gevraagde zorg blijft leveren, kunnen deze tips u helpen.

 • Betrek andere disciplines of onafhankelijke personen

  Zij kunnen mogelijk meedenken of bemiddelen bij de situatie tussen u en uw cliënt. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts van de cliënt zijn, een andere thuiszorgorganisatie, een casemanager of een psycholoog die werkzaam is bij de huisartsenpraktijk.
 • Neem contact op met onze zorgadviseurs

  U kunt telefonisch contact opnemen met onze zorgadviseurs via het telefoonnummer 088-1311611. Zij staan voor u klaar en bekijken graag samen met u de situatie. Mogelijk kunnen zij u al direct helpen of adviseren. Ook kunnen zij de situatie voorleggen aan één van onze medisch adviseurs of zorginkopers om tot een oplossing te komen.
 • Maak een dossier aan waarin u de gebeurtenissen vastlegt

  We adviseren u om een dossier aan te maken waarin u de problemen en voorgevallen situaties bijhoudt. Zo heeft u een volledig en chronologisch overzicht van wat er allemaal speelt.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam