Statement implantaten

06-04-2018

Coöperatie VGZ werkt aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. We doen dat voor onze klanten van vandaag en om goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. In dit kader onderzoekt VGZ voor het inkoopbeleid Tandheelkunde 2019 de mogelijkheid om met de leveranciers van implantaten afspraken te maken over de prijs van implantaten. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat de werkelijke kosten van implantaten vaak lager liggen dan het maximumtarief van de NZa. Een offerte-traject voor het leveren van tandheelkundige implantaten zou kunnen leiden tot gunstigere prijzen en daardoor lagere kosten voor onze klanten. 

Uitgangspunt is uiteraard dat de gangbare behandelingen en implantaten beschikbaar zijn en blijven voor onze klanten. We zien we het als onze rol om kritisch te zijn op de daarmee gemoeide kosten, ook in het belang van onze klanten. Zo werken we continu aan de beste zorg tegen lagere kosten. Voor nu en in de toekomst. Om dit te kunnen realiseren, zorgen we graag samen met behandelaars en leveranciers voor een passend en betaalbaar aanbod van implantaten.

Door middel van een enquête onder 300 implantologen heeft VGZ inzicht verkregen in welke implantaten veel worden gebruikt en bij welke leveranciers dus met succes een offerte-uitvraag gedaan zou kunnen worden. Met deze partijen willen we afspraken maken over het leveren van implantaten tegen een lager tarief. De kwaliteitseisen hiervoor zijn tot stand gekomen na overleg met onder meer branchevereniging Indent, leveranciers en adviserend tandartsen van VGZ. Kwaliteit is het eerste uitgangspunt, gekoppeld aan een reële prijs. Op basis van de verkenning verwachten we afspraken te kunnen maken voor een groot deel van de gangbare implantaten.

De kostenreductie die dit met zich meebrengt gebruiken we om de premie voor onze klanten zo laag als mogelijk te houden.  Het voorstel rond de prijsafspraken is met verschillende betrokken partijen (leveranciers, implantologen, KNMT, ANT) in het voortraject besproken. Uit deze gesprekken bleek voorzichtigheid, maar ook begrip voor onze wens om dit te onderzoeken. Ook de NVOI hebben we hierin meegenomen en we hebben hen gevraagd om als onafhankelijke partij op te treden bij de beoordeling van de offertes. Helaas zijn zij, ondanks meerdere pogingen om hierover met hen in gesprek te gaan, niet ingegaan op onze uitnodiging om actief mee te denken over de wijze waarop deze dit offerte-traject het beste kan worden ingericht. Plaats hier je introductietekst.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam