Vervangen van implantaten

Vervangt u een of meer implanta(a)t(en) en wenst u deze behandeling te laten vergoeden vanuit de basisverzekering? Dan heeft u in veel gevallen een machtiging nodig. Het gaat hier onder andere om prestatiecode J046 en eventueel J047.

Vervangen van implantaten

 • Bent u als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bij een praktijk die een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten én is daarin vastgelegd dat u machtigingsvrij kunt implanteren? Dan hoeft u in principe geen machtiging aan te vragen. Hier zijn echter uitzonderingen op.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

 • U heeft wél een machtiging nodig wanneer u:

  • Kaakchirurg bent en u de behandeling uitvoert
  • Als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bent bij een praktijk die: 
  • Géén overeenkomst voor implantologie (met Module Machtigingsvrije Implantologie) met ons heeft afgesloten.
  • Wél een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten waarin is vastgelegd dat u implantaatbehandelingen machtigingsvrij mag declareren, maar de specifieke behandeling die u gaat uitvoeren betreft een uitzondering op deze overeenkomst. Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.


  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien aanwezig: röntgeninformatie (OPT)
  • Een kopie van de machtiging van de oorspronkelijke behandeling
  • Een kopie van de tandheelkundige behandelhistorie
  • Wanneer en door welke zorgverlener de oorspronkelijke behandeling is uitgevoerd
  • Wanneer u tegelijkertijd ook één of meerdere implantaten bijplaatst: Een duidelijke motivatie hiervoor. Let op: het tegelijkertijd herplaatsen en bijplaatsen van implantaten vraagt u aan op basis van prestatiecode J041, J046 en eventueel J047, afhankelijk van het aantal implantaten dat vervangen, dan wel bijgeplaatst wordt.
  • Wanneer u een overeenkomst voor implantologie met een machtigingsvrije module heeft, maar uw behandeling een uitzondering op deze overeenkomst betreft, verzoeken wij u vriendelijk om dit duidelijk in uw aanvraag te vermelden.

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam