Machtigingen rebasing en reparaties (J-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor rebasing en reparaties (J-codes) een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Het gaat hier om de prestatiecodes J100 t/m J109.

Rebasing en reparaties (J-codes)

 • Er is geen machtiging nodig als u:

  Tandarts/implantoloog of tandprotheticus bent, werkzaam bij een praktijk met een overeenkomst tandprothetische zorg en u blijft bij één van de volgende behandelingen binnen de overeengekomen maximale techniekkosten:

  • Drukknoppen vervangen na 7 jaar
  • Steg(gen) vervangen na 10 jaar
  • Reparatie of rebasing

  Let op:

  • U heeft wél een machtiging nodig als u de afgelopen 12 maanden prestatiecodes J100 t/m J109 al 3 keer of vaker gedeclareerd heeft voor dezelfde kaak. 
  • Voert u een reparatie of rebasing uit binnen 1 jaar na plaatsing van een prothese? Én is deze prothese oorspronkelijk vervaardigd door een zorgverlener die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan vallen de kosten van de aangevraagde behandeling nog onder zijn/haar verantwoordelijkheid en kunnen wij de kosten niet vergoeden uit de basisverzekering. 

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

 • Er is een machtiging nodig indien u tandarts/implantoloog of tandprotheticus bent en u:

  • Werkzaam bent bij een praktijk met een overeenkomst tandprothetische zorg én u vervangt drukknoppen binnen 7 jaar of steggen binnen 10 jaar
  • Werkzaam bent bij een praktijk met een overeenkomst tandprothetische zorg én u overschrijdt de overeengekomen maximale techniekkosten bij het:
   - Vervangen van drukknop(pen)
   - Vervangen van (een) steg(gen)
   - Repareren of rebasen
  • Werkzaam bent bij een praktijk zonder overeenkomst tandprothetische zorg en u voert één van de volgende behandelingen uit:
   - Drukknop(pen) vervangen
   - Steg(gen) vervangen
   - Reparatie of rebasing

  Let op: Voert u een reparatie of rebasing uit binnen 1 jaar na plaatsing van een prothese? En is deze prothese oorspronkelijk vervaardigd door een zorgverlener die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan vallen de kosten van de aangevraagde behandeling nog onder zijn/haar verantwoordelijkheid en kunnen wij de kosten niet vergoeden uit de basisverzekering.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden.

 • U vervangt (een) steg(gen) door (een) nieuwe steg(gen):

  • Vervangt u alleen de steg(gen)? Dan gebruikt u J072 en evt. J073
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe steg(gen)? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J084/J085/J086 in combinatie met J072 en evt. J073 (J100 t/m J103 zijn hier niet akkoord).
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J072 en eventueel J073.

  U vervangt (een) steg(gen) door (een) drukknop(pen):

  • Vervangt u alleen de steg(gen)? Dan gebruikt u één J109 per drukknop.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe mesostructuur? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J083 in combinatie met J070 en J071.
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  U vervangt drukknoppen door (een) steg(gen):

  • Vervangt u alleen de drukknoppen? Dan gebruikt u J072 en eventueel J073.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe mesostructuur? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J084/J085/J086 in combinatie met J072 en eventueel J073 (J100 t/m J103 zijn hier niet akkoord).
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  U vervangt (een) drukknop(pen) door (een) drukknop(pen):

  • Vervangt u alleen de drukknoppen? Dan gebruikt u één J109 per drukknop.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe drukknoppen? Dan gebruikt u één J109 per drukknop in combinatie met J100 of J105.
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de drukknoppen? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  Prestatiecodes voor een omvorming (J083 t/m J086) mogen gebruikt worden in de volgende gevallen: 

  • Bij overgang van een conventionele prothese (P21/P020, P25/P021 of P30/P022) naar een overkappingsprothese op implantaten.
  • Na bijplaatsen/herimplanteren/extractie of verlies van implantaten.
  • Bij vervangen van drukknoppen of steggen waarbij de prothese aangepast wordt, maar niet vervangen. 

  Overige tips en adviezen:  

  • Losse prestatiecodes J083 t/m J086 zijn niet akkoord, er dient altijd een mesostructuurcode (J070/J071/J072/J073) bij te zitten. 
  • Losse prestatiecodes J072 en J073 zijn wél akkoord,
  • Losse prestatiecodes J070 en J071 zijn niet akkoord, tenzij er een 1e prothese wordt gemaakt door een andere zorgverlener. In alle andere gevallen moet een vervangende drukknop aangevraagd worden met een J109.
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Leeftijd van de huidige voorziening(en), wie deze vervaardigd heeft en de reden voor de vervanging
  • Kleurenfoto’s van de voorziening(en) die u binnen termijn vervangt (7 jaar voor drukknoppen, 10 jaar voor steggen) én een motivatie voor deze vroegtijdige vervanging
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten waarbij de techniekkosten gespreid worden over de verschillende prestatiecodes
  • Motivatie voor het overschrijden van de door ons vastgestelde of met ons overeengekomen techniekkosten. Is hetgeen dat u aanvraagt (bijv. een metalen versteviging of weekblijvende basis) ook aanwezig in de huidige voorziening?
  • Wanneer u in de afgelopen 365 dagen al 3x of vaker een rebasing of reparatie van een klikgebit heeft gedeclareerd: een uitgebreide motivatie voor uw nieuwste aanvraag

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden.

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam