Machtigingen protheses op implantaten (J-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er een machtiging nodig is voor het vervaardigen of vervangen van overkappingsprotheses op implantaten, eventueel in combinatie met bijbehorende mesostructuur. Het gaat hier om de prestatiecodes J056, J070 t/m J073 en J080 t/m J089.

Protheses op implantaten (J-codes)

 • Er is géén machtiging nodig indien u werkzaam bent bij een praktijk met een overeenkomst tandprothetische zorg én u binnen de maximaal vastgelegde techniekkosten blijft bij het:

  • Vervaardigen van een eerste overkappingsprothese inclusief mesostructuur op implantaten
  • Vervangen van een bestaande overkappingsprothese na 5 jaar en eventueel bijbehorende drukknoppen na 7 jaar of steggen na 10 jaar
  • Omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit binnen een jaar nadat er implantaten in dezelfde kaak zijn geplaatst

  Let op: in een aantal overeenkomsten is vastgelegd dat overkappingsprotheses en mesostructuur ook machtigingsvrij vervangen mogen worden bínnen de vastgestelde termijnen. Alleen wanneer u hierbij hogere techniekkosten in rekening brengt, heeft u een machtiging nodig voor de behandeling.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.


 • In onderstaande gevallen is er een machtiging nodig:

  • U bent tandarts/implantoloog en u verwijdert een gefractureerd abutment/occlusale schroef (prestatiecode J056) uit een implantaat dat in het verleden vergoed is uit de basisverzekering
  • U bent tandarts of tandprotheticus, werkzaam bij een praktijk met een overeenkomst tandprothetische zorg en de te declareren behandeling voldoet aan één of beide optie(s):
   • U vervangt een prothese en eventueel mesostructuur binnen termijn (5 jaar voor protheses, 7 jaar voor drukknoppen, 10 jaar voor steggen). Afhankelijk van uw overeenkomst zijn deze termijnen mogelijk niet van toepassing.
   • U overschrijdt de overeengekomen maximale techniekkosten bij: het vervangen van een klikgebit en eventueel mesostructuur, het vervaardigen van een eerste klikgebit en eventueel mesostructuur of het omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'. 

  • U bent tandarts of tandprotheticus, werkzaam bij een praktijk zonder een overeenkomst tandprothetische zorg en u:
   • Vervaardigt een eerste overkappingsprothese en eventueel mesostructuur
   • Vervangt een bestaande overkappingsprothese en eventueel mesostructuur 
   • Vormt een conventionele prothese om tot klikgebit

  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden. 

  Let op: vervangt u een prothese binnen 5 jaar en is deze oorspronkelijk vervaardigd door een zorgverlener die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan kunnen wij alleen akkoord gaan met de vervanging wanneer deze noodzakelijk is vanwege een calamiteit die de maker van de prothese niet aangerekend kan worden.

 • U vervangt (een) steg(gen) door (een) nieuwe steg(gen):

  • Vervangt u alleen de steg(gen)? Dan gebruikt u J072 en evt. J073
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe steg(gen)? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J084/J085/J086 in combinatie met J072 en evt. J073 (J100 t/m J103 zijn hier niet akkoord).
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J072 en evt. J073.

  U vervangt (een) steg(gen) door (een) drukknop(pen):

  • Vervangt u alleen de steg(gen)? Dan gebruikt u één J109 per drukknop.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe mesostructuur? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J083 in combinatie met J070 en J071.
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  U vervangt drukknoppen door (een) steg(gen):

  • Vervangt u alleen de drukknoppen? Dan gebruikt u J072 en eventueel J073.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe mesostructuur? Dan is dit een omvorming en gebruikt u J084/J085/J086 in combinatie met J072 en eventueel J073 (J100 t/m J103 zijn hier niet akkoord).
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de steg(gen)? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  U vervangt (een) drukknop(pen) door (een) drukknop(pen):

  • Vervangt u alleen de drukknoppen? Dan gebruikt u één J109 per drukknop.
  • Past u tevens de prothese aan op de nieuwe drukknoppen? Dan gebruikt u één J109 per drukknop in combinatie met J100 of J105.
  • Vervangt u de volledige prothese tegelijkertijd met de drukknoppen? Dan gebruikt u J080/J081/J082 in combinatie met J070 en J071

  Prestatiecodes voor een omvorming (J083 t/m J086) mogen gebruikt worden in de volgende gevallen: 

  • Bij overgang van een conventionele prothese (P21/P020, P25/P021 of P30/P022) naar een overkappingsprothese op implantaten.
  • Na bijplaatsen/herimplanteren/extractie of verlies van implantaten.
  • Bij vervangen van drukknoppen of steggen waarbij de prothese aangepast wordt, maar niet vervangen. 

  Overige tips en adviezen:  

  • Losse prestatiecodes J083 t/m J086 zijn niet akkoord, er dient altijd een mesostructuurcode (J070/J071/J072/J073) bij te zitten. 
  • Losse prestatiecodes J072 en J073 zijn wél akkoord,
  • Losse prestatiecodes J070 en J071 zijn niet akkoord, tenzij er een 1e prothese wordt gemaakt door een andere zorgverlener. In alle andere gevallen moet een vervangende drukknop aangevraagd worden met een J109.
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Leeftijd van de huidige voorziening(en), wie deze vervaardigd heeft en de reden voor de vervanging
  • Kleurenfoto’s van de voorziening(en) die u binnen termijn vervangt (5 jaar voor protheses, 7 jaar voor drukknoppen, 10 jaar voor steggen) én een motivatie voor deze vroegtijdige vervanging
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten. Spreid hierbij de techniekkosten over de verschillende prestatiecodes
  • Motivatie voor het overschrijden van de door/met ons vastgestelde of afgesproken techniekkosten. Is hetgeen dat u aanvraagt (bijv. een metalen versteviging of weekblijvende basis) ook aanwezig in de huidige voorziening?
  • Alleen wanneer u een gefractureerd abutment/occlusale schroef verwijdert: de oorspronkelijke machtiging voor het plaatsen van het betreffende implantaat

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam